MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

Jika anda ingin membagi bandwidth di Mikrotik beda antara local dan internasional,contoh client1 bandwidth untuk Lokal (seperti yahoo.co.id itu local)1 Mbps dan Internasionalnya (seperti yahoo.com itu internasional)512 Kbps,berikut ini caranya:

 • Remote Mikrotik anda dengan Winbox kemudian pilih “New Terminal
 • Topologi interface saya:
  • public:interface yang mengarah ke internet (Modem)
  • local:interface yang mengarah ke client
 • Selanjutnya Masih di “New Terminal”,copy address list di bawah ini kemudian pastekan di “New Terminal” mikrotik:
/ip firewall address-list 
add list=nice address="1.2.3.4" 
remove [find list="nice"] 
add list=nice address="182.0.0.0/12" 
add list=nice address="114.120.0.0/13" 
add list=nice address="120.168.0.0/13" 
add list=nice address="114.56.0.0/14" 
add list=nice address="120.166.0.0/15" 
add list=nice address="125.162.0.0/16" 
add list=nice address="125.163.0.0/16" 
add list=nice address="125.160.0.0/16" 
add list=nice address="125.161.0.0/16" 
add list=nice address="125.166.0.0/16" 
add list=nice address="125.167.0.0/16" 
add list=nice address="125.164.0.0/16" 
add list=nice address="125.165.0.0/16" 
add list=nice address="223.164.0.0/16" 
add list=nice address="180.251.0.0/16" 
add list=nice address="180.250.0.0/16" 
add list=nice address="180.249.0.0/16" 
add list=nice address="180.248.0.0/16" 
add list=nice address="180.254.0.0/16" 
add list=nice address="180.253.0.0/16" 
add list=nice address="180.252.0.0/16" 
add list=nice address="120.163.0.0/16" 
add list=nice address="180.243.0.0/16" 
add list=nice address="120.162.0.0/16" 
add list=nice address="180.242.0.0/16" 
add list=nice address="120.161.0.0/16" 
add list=nice address="180.241.0.0/16" 
add list=nice address="120.160.0.0/16" 
add list=nice address="180.247.0.0/16" 
add list=nice address="180.246.0.0/16" 
add list=nice address="180.245.0.0/16" 
add list=nice address="180.244.0.0/16" 
add list=nice address="117.54.0.0/16" 
add list=nice address="124.81.0.0/16" 
add list=nice address="222.124.0.0/16" 
add list=nice address="61.94.0.0/16" 
add list=nice address="118.96.0.0/16" 
add list=nice address="118.97.0.0/16" 
add list=nice address="167.205.0.0/16" 
add list=nice address="110.139.0.0/16" 
add list=nice address="110.138.0.0/16" 
add list=nice address="110.137.0.0/16" 
add list=nice address="110.136.0.0/16" 
add list=nice address="202.158.0.0/17" 
add list=nice address="61.5.0.0/17" 
add list=nice address="124.195.0.0/17" 
add list=nice address="180.240.128.0/17" 
add list=nice address="118.98.0.0/17" 
add list=nice address="202.155.0.0/17" 
add list=nice address="120.165.0.0/17" 
add list=nice address="119.11.128.0/17" 
add list=nice address="125.252.64.0/18" 
add list=nice address="118.99.64.0/18" 
add list=nice address="152.118.128.0/18" 
add list=nice address="152.118.192.0/18" 
add list=nice address="152.118.0.0/18" 
add list=nice address="152.118.64.0/18" 
add list=nice address="221.132.192.0/18" 
add list=nice address="125.208.128.0/18" 
add list=nice address="124.153.0.0/18" 
add list=nice address="222.165.192.0/18" 
add list=nice address="61.14.128.0/18" 
add list=nice address="203.130.192.0/18" 
add list=nice address="203.192.128.0/18" 
add list=nice address="210.210.128.0/18" 
add list=nice address="202.147.0.0/18" 
add list=nice address="202.152.0.0/18" 
add list=nice address="202.173.64.0/19" 
add list=nice address="203.100.128.0/19" 
add list=nice address="114.199.96.0/19" 
add list=nice address="202.171.0.0/19" 
add list=nice address="202.47.192.0/19" 
add list=nice address="202.169.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.224.0/19" 
add list=nice address="202.149.128.0/19" 
add list=nice address="122.152.128.0/19" 
add list=nice address="202.149.64.0/19" 
add list=nice address="202.146.224.0/19" 
add list=nice address="202.155.128.0/19" 
add list=nice address="118.82.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.0.0/19" 
add list=nice address="111.94.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.64.0/19" 
add list=nice address="111.94.96.0/19" 
add list=nice address="111.94.128.0/19" 
add list=nice address="111.94.160.0/19" 
add list=nice address="111.94.192.0/19" 
add list=nice address="111.95.0.0/19" 
add list=nice address="111.95.32.0/19" 
add list=nice address="111.95.64.0/19" 
add list=nice address="111.95.96.0/19" 
add list=nice address="111.95.128.0/19" 
add list=nice address="111.95.160.0/19" 
add list=nice address="111.95.192.0/19" 
add list=nice address="114.79.0.0/19" 
add list=nice address="114.79.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.96.0/19" 
add list=nice address="117.104.192.0/19" 
add list=nice address="118.98.160.0/19" 
add list=nice address="118.98.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.0.0/19" 
add list=nice address="118.136.32.0/19" 
add list=nice address="118.136.64.0/19" 
add list=nice address="118.136.96.0/19" 
add list=nice address="118.136.128.0/19" 
add list=nice address="118.136.160.0/19" 
add list=nice address="118.136.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.224.0/19" 
add list=nice address="118.137.0.0/19" 
add list=nice address="118.137.32.0/19" 
add list=nice address="118.137.64.0/19" 
add list=nice address="118.137.96.0/19" 
add list=nice address="118.137.128.0/19" 
add list=nice address="118.137.160.0/19" 
add list=nice address="118.137.192.0/19" 
add list=nice address="118.137.224.0/19" 
add list=nice address="120.164.0.0/19" 
add list=nice address="123.231.224.0/19" 
add list=nice address="202.43.160.0/19" 
add list=nice address="202.46.64.0/19" 
add list=nice address="202.53.224.0/19" 
add list=nice address="202.77.96.0/19" 
add list=nice address="202.137.0.0/19" 
add list=nice address="202.148.0.0/19" 
add list=nice address="202.150.64.0/19" 
add list=nice address="202.153.224.0/19" 
add list=nice address="202.154.0.0/19" 
add list=nice address="202.154.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.0.0/19" 
add list=nice address="202.159.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.64.0/19" 
add list=nice address="202.159.96.0/19" 
add list=nice address="202.162.192.0/19" 
add list=nice address="203.123.224.0/19" 
add list=nice address="203.128.64.0/19" 
add list=nice address="203.153.96.0/19" 
add list=nice address="219.83.0.0/19" 
add list=nice address="219.83.32.0/19" 
add list=nice address="27.50.16.0/20" 
add list=nice address="27.124.80.0/20" 
add list=nice address="49.128.176.0/20" 
add list=nice address="60.253.96.0/20" 
add list=nice address="61.8.64.0/20" 
add list=nice address="110.5.96.0/20" 
add list=nice address="111.68.112.0/20" 
add list=nice address="111.94.224.0/20" 
add list=nice address="111.95.224.0/20" 
add list=nice address="113.212.112.0/20" 
add list=nice address="114.134.64.0/20" 
add list=nice address="114.199.80.0/20" 
add list=nice address="115.124.64.0/20" 
add list=nice address="116.213.48.0/20" 
add list=nice address="117.20.48.0/20" 
add list=nice address="117.74.112.0/20" 
add list=nice address="117.102.80.0/20" 
add list=nice address="119.2.80.0/20" 
add list=nice address="119.235.16.0/20" 
add list=nice address="119.235.208.0/20" 
add list=nice address="121.52.64.0/20" 
add list=nice address="121.100.16.0/20" 
add list=nice address="122.129.96.0/20" 
add list=nice address="122.129.192.0/20" 
add list=nice address="122.152.160.0/20" 
add list=nice address="122.200.0.0/20" 
add list=nice address="122.248.32.0/20" 
add list=nice address="175.158.32.0/20" 
add list=nice address="180.178.96.0/20" 
add list=nice address="180.214.240.0/20" 
add list=nice address="182.16.240.0/20" 
add list=nice address="182.23.16.0/20" 
add list=nice address="182.23.32.0/20" 
add list=nice address="182.23.160.0/20" 
add list=nice address="182.48.160.0/20" 
add list=nice address="183.91.64.0/20" 
add list=nice address="184.86.64.0/20" 
add list=nice address="202.3.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.224.0/20" 
add list=nice address="202.46.144.0/20" 
add list=nice address="202.47.64.0/20" 
add list=nice address="202.51.192.0/20" 
add list=nice address="202.51.224.0/20" 
add list=nice address="202.58.64.0/20" 
add list=nice address="202.58.160.0/20" 
add list=nice address="202.58.192.0/20" 
add list=nice address="202.59.160.0/20" 
add list=nice address="202.62.16.0/20" 
add list=nice address="202.65.112.0/20" 
add list=nice address="202.67.32.0/20" 
add list=nice address="202.69.96.0/20" 
add list=nice address="202.70.48.0/20" 
add list=nice address="202.72.208.0/20" 
add list=nice address="202.73.112.0/20" 
add list=nice address="202.73.224.0/20" 
add list=nice address="202.75.96.0/20" 
add list=nice address="202.78.192.0/20" 
add list=nice address="202.80.112.0/20" 
add list=nice address="202.80.208.0/20" 
add list=nice address="202.87.176.0/20" 
add list=nice address="202.89.208.0/20" 
add list=nice address="202.92.192.0/20" 
add list=nice address="202.93.16.0/20" 
add list=nice address="202.93.32.0/20" 
add list=nice address="202.93.128.0/20" 
add list=nice address="202.93.224.0/20" 
add list=nice address="202.95.128.0/20" 
add list=nice address="202.122.160.0/20" 
add list=nice address="202.123.224.0/20" 
add list=nice address="202.127.96.0/20" 
add list=nice address="202.138.224.0/20" 
add list=nice address="202.143.32.0/20" 
add list=nice address="202.145.0.0/20" 
add list=nice address="202.147.192.0/20" 
add list=nice address="202.150.128.0/20" 
add list=nice address="202.152.160.0/20" 
add list=nice address="202.152.224.0/20" 
add list=nice address="202.153.16.0/20" 
add list=nice address="202.165.32.0/20" 
add list=nice address="202.169.224.0/20" 
add list=nice address="202.182.48.0/20" 
add list=nice address="203.77.224.0/20" 
add list=nice address="203.78.112.0/20" 
add list=nice address="203.83.32.0/20" 
add list=nice address="203.89.16.0/20" 
add list=nice address="203.161.16.0/20" 
add list=nice address="203.166.192.0/20" 
add list=nice address="210.57.208.0/20" 
add list=nice address="210.79.208.0/20" 
add list=nice address="210.247.240.0/20" 
add list=nice address="219.83.80.0/20" 
add list=nice address="219.83.96.0/20" 
add list=nice address="220.157.96.0/20" 
add list=nice address="223.25.96.0/20" 
add list=nice address="223.27.144.0/20" 
add list=nice address="27.112.64.0/21" 
add list=nice address="27.121.80.0/21" 
add list=nice address="27.123.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.248.0/21" 
add list=nice address="49.156.56.0/21" 
add list=nice address="58.65.240.0/21" 
add list=nice address="60.253.112.0/21" 
add list=nice address="110.35.80.0/21" 
add list=nice address="110.44.168.0/21" 
add list=nice address="110.50.80.0/21" 
add list=nice address="110.76.144.0/21" 
add list=nice address="111.68.24.0/21" 
add list=nice address="111.94.240.0/21" 
add list=nice address="112.78.40.0/21" 
add list=nice address="112.78.136.0/21" 
add list=nice address="112.78.144.0/21" 
add list=nice address="112.78.168.0/21" 
add list=nice address="112.78.176.0/21" 
add list=nice address="112.109.16.0/21" 
add list=nice address="113.20.136.0/21" 
add list=nice address="113.212.160.0/21" 
add list=nice address="114.31.240.0/21" 
add list=nice address="114.110.16.0/21" 
add list=nice address="114.110.40.0/21" 
add list=nice address="114.141.48.0/21" 
add list=nice address="114.141.88.0/21" 
add list=nice address="115.69.216.0/21" 
add list=nice address="115.85.64.0/21" 
add list=nice address="115.124.80.0/21" 
add list=nice address="115.178.48.0/21" 
add list=nice address="115.178.120.0/21" 
add list=nice address="116.0.0.0/21" 
add list=nice address="116.50.24.0/21" 
add list=nice address="116.66.200.0/21" 
add list=nice address="116.68.248.0/21" 
add list=nice address="116.90.208.0/21" 
add list=nice address="116.197.128.0/21" 
add list=nice address="116.212.72.0/21" 
add list=nice address="116.254.96.0/21" 
add list=nice address="117.102.160.0/21" 
add list=nice address="117.103.32.0/21" 
add list=nice address="117.103.48.0/21" 
add list=nice address="117.103.168.0/21" 
add list=nice address="117.121.200.0/21" 
add list=nice address="119.2.40.0/21" 
add list=nice address="119.2.48.0/21" 
add list=nice address="119.2.72.0/21" 
add list=nice address="119.10.176.0/21" 
add list=nice address="119.47.88.0/21" 
add list=nice address="119.82.224.0/21" 
add list=nice address="119.110.64.0/21" 
add list=nice address="119.110.80.0/21" 
add list=nice address="119.235.248.0/21" 
add list=nice address="119.252.104.0/21" 
add list=nice address="119.252.128.0/21" 
add list=nice address="119.252.160.0/21" 
add list=nice address="120.29.152.0/21" 
add list=nice address="120.136.16.0/21" 
add list=nice address="120.164.40.0/21" 
add list=nice address="121.50.32.0/21" 
add list=nice address="121.52.48.0/21" 
add list=nice address="121.52.136.0/21" 
add list=nice address="121.58.184.0/21" 
add list=nice address="121.101.128.0/21" 
add list=nice address="122.49.224.0/21" 
add list=nice address="122.129.112.0/21" 
add list=nice address="122.144.0.0/21" 
add list=nice address="122.152.184.0/21" 
add list=nice address="122.200.48.0/21" 
add list=nice address="122.200.144.0/21" 
add list=nice address="123.108.8.0/21" 
add list=nice address="123.255.200.0/21" 
add list=nice address="124.6.32.0/21" 
add list=nice address="124.66.160.0/21" 
add list=nice address="124.158.128.0/21" 
add list=nice address="175.45.184.0/21" 
add list=nice address="175.103.32.0/21" 
add list=nice address="175.106.8.0/21" 
add list=nice address="175.106.16.0/21" 
add list=nice address="175.111.112.0/21" 
add list=nice address="175.176.160.0/21" 
add list=nice address="180.211.88.0/21" 
add list=nice address="182.23.8.0/21" 
add list=nice address="182.23.48.0/21" 
add list=nice address="182.255.0.0/21" 
add list=nice address="183.91.80.0/21" 
add list=nice address="202.43.248.0/21" 
add list=nice address="202.46.0.0/21" 
add list=nice address="202.46.24.0/21" 
add list=nice address="202.51.16.0/21" 
add list=nice address="202.51.120.0/21" 
add list=nice address="202.51.208.0/21" 
add list=nice address="202.57.0.0/21" 
add list=nice address="202.57.24.0/21" 
add list=nice address="202.58.176.0/21" 
add list=nice address="202.59.200.0/21" 
add list=nice address="202.67.8.0/21" 
add list=nice address="202.73.104.0/21" 
add list=nice address="202.74.72.0/21" 
add list=nice address="202.87.248.0/21" 
add list=nice address="202.91.8.0/21" 
add list=nice address="202.91.24.0/21" 
add list=nice address="202.122.8.0/21" 
add list=nice address="202.129.184.0/21" 
add list=nice address="202.133.0.0/21" 
add list=nice address="202.134.0.0/21" 
add list=nice address="202.138.240.0/21" 
add list=nice address="202.146.128.0/21" 
add list=nice address="202.146.176.0/21" 
add list=nice address="202.147.248.0/21" 
add list=nice address="202.150.168.0/21" 
add list=nice address="202.152.248.0/21" 
add list=nice address="202.153.128.0/21" 
add list=nice address="202.153.144.0/21" 
add list=nice address="202.158.136.0/21" 
add list=nice address="202.162.32.0/21" 
add list=nice address="202.164.216.0/21" 
add list=nice address="202.169.240.0/21" 
add list=nice address="202.173.16.0/21" 
add list=nice address="203.80.8.0/21" 
add list=nice address="203.81.184.0/21" 
add list=nice address="203.83.24.0/21" 
add list=nice address="203.84.136.0/21" 
add list=nice address="203.84.152.0/21" 
add list=nice address="203.135.176.0/21" 
add list=nice address="203.142.64.0/21" 
add list=nice address="203.142.80.0/21" 
add list=nice address="203.153.24.0/21" 
add list=nice address="203.160.56.0/21" 
add list=nice address="203.174.8.0/21" 
add list=nice address="203.190.40.0/21" 
add list=nice address="203.190.112.0/21" 
add list=nice address="203.190.240.0/21" 
add list=nice address="203.191.40.0/21" 
add list=nice address="203.201.168.0/21" 
add list=nice address="219.83.72.0/21" 
add list=nice address="219.83.112.0/21" 
add list=nice address="220.247.168.0/21" 
add list=nice address="222.229.80.0/21" 
add list=nice address="14.102.152.0/22" 
add list=nice address="42.62.176.0/22" 
add list=nice address="49.0.4.0/22" 
add list=nice address="49.0.24.0/22" 
add list=nice address="49.50.4.0/22" 
add list=nice address="49.50.8.0/22" 
add list=nice address="49.156.20.0/22" 
add list=nice address="58.145.172.0/22" 
add list=nice address="60.253.120.0/22" 
add list=nice address="79.140.192.0/22" 
add list=nice address="101.50.0.0/22" 
add list=nice address="101.203.168.0/22" 
add list=nice address="110.92.72.0/22" 
add list=nice address="110.93.12.0/22" 
add list=nice address="110.232.72.0/22" 
add list=nice address="110.232.80.0/22" 
add list=nice address="111.67.64.0/22" 
add list=nice address="111.67.76.0/22" 
add list=nice address="111.92.164.0/22" 
add list=nice address="111.92.168.0/22" 
add list=nice address="111.221.40.0/22" 
add list=nice address="112.78.128.0/22" 
add list=nice address="112.78.152.0/22" 
add list=nice address="112.78.184.0/22" 
add list=nice address="113.11.128.0/22" 
add list=nice address="113.11.144.0/22" 
add list=nice address="113.20.28.0/22" 
add list=nice address="113.52.148.0/22" 
add list=nice address="114.30.80.0/22" 
add list=nice address="115.124.92.0/22" 
add list=nice address="115.166.96.0/22" 
add list=nice address="115.166.108.0/22" 
add list=nice address="115.166.112.0/22" 
add list=nice address="115.166.124.0/22" 
add list=nice address="116.12.44.0/22" 
add list=nice address="116.90.176.0/22" 
add list=nice address="116.199.200.0/22" 
add list=nice address="116.212.96.0/22" 
add list=nice address="117.102.64.0/22" 
add list=nice address="117.102.76.0/22" 
add list=nice address="117.103.0.0/22" 
add list=nice address="117.103.56.0/22" 
add list=nice address="118.98.232.0/22" 
add list=nice address="119.2.64.0/22" 
add list=nice address="119.82.232.0/22" 
add list=nice address="119.82.240.0/22" 
add list=nice address="119.252.168.0/22" 
add list=nice address="120.89.88.0/22" 
add list=nice address="121.52.80.0/22" 
add list=nice address="121.52.92.0/22" 
add list=nice address="121.52.132.0/22" 
add list=nice address="121.101.184.0/22" 
add list=nice address="122.102.40.0/22" 
add list=nice address="122.102.48.0/22" 
add list=nice address="123.176.120.0/22" 
add list=nice address="124.6.40.0/22" 
add list=nice address="124.40.248.0/22" 
add list=nice address="124.158.136.0/22" 
add list=nice address="138.32.236.0/22" 
add list=nice address="146.23.252.0/22" 
add list=nice address="175.103.40.0/22" 
add list=nice address="175.103.52.0/22" 
add list=nice address="175.103.56.0/22" 
add list=nice address="175.111.88.0/22" 
add list=nice address="180.131.144.0/22" 
add list=nice address="180.178.92.0/22" 
add list=nice address="180.222.216.0/22" 
add list=nice address="180.233.156.0/22" 
add list=nice address="180.235.148.0/22" 
add list=nice address="182.23.4.0/22" 
add list=nice address="182.23.64.0/22" 
add list=nice address="182.255.16.0/22" 
add list=nice address="183.182.92.0/22" 
add list=nice address="184.86.96.0/22" 
add list=nice address="202.10.32.0/22" 
add list=nice address="202.10.40.0/22" 
add list=nice address="202.43.72.0/22" 
add list=nice address="202.43.92.0/22" 
add list=nice address="202.43.112.0/22" 
add list=nice address="202.46.8.0/22" 
add list=nice address="202.51.28.0/22" 
add list=nice address="202.51.56.0/22" 
add list=nice address="202.51.96.0/22" 
add list=nice address="202.51.104.0/22" 
add list=nice address="202.51.116.0/22" 
add list=nice address="202.51.216.0/22" 
add list=nice address="202.51.252.0/22" 
add list=nice address="202.55.164.0/22" 
add list=nice address="202.55.168.0/22" 
add list=nice address="202.57.8.0/22" 
add list=nice address="202.57.16.0/22" 
add list=nice address="202.62.8.0/22" 
add list=nice address="202.70.132.0/22" 
add list=nice address="202.72.192.0/22" 
add list=nice address="202.73.96.0/22" 
add list=nice address="202.75.16.0/22" 
add list=nice address="202.75.24.0/22" 
add list=nice address="202.81.4.0/22" 
add list=nice address="202.87.240.0/22" 
add list=nice address="202.93.240.0/22" 
add list=nice address="202.95.148.0/22" 
add list=nice address="202.95.152.0/22" 
add list=nice address="202.129.224.0/22" 
add list=nice address="202.130.52.0/22" 
add list=nice address="202.138.248.0/22" 
add list=nice address="202.146.0.0/22" 
add list=nice address="202.146.32.0/22" 
add list=nice address="202.146.136.0/22" 
add list=nice address="202.147.224.0/22" 
add list=nice address="202.147.244.0/22" 
add list=nice address="202.150.160.0/22" 
add list=nice address="202.151.12.0/22" 
add list=nice address="202.152.200.0/22" 
add list=nice address="202.153.136.0/22" 
add list=nice address="202.158.132.0/22" 
add list=nice address="202.162.40.0/22" 
add list=nice address="202.179.188.0/22" 
add list=nice address="202.180.0.0/22" 
add list=nice address="202.180.52.0/22" 
add list=nice address="202.182.160.0/22" 
add list=nice address="202.182.172.0/22" 
add list=nice address="203.77.208.0/22" 
add list=nice address="203.114.224.0/22" 
add list=nice address="203.123.60.0/22" 
add list=nice address="203.128.248.0/22" 
add list=nice address="203.142.76.0/22" 
add list=nice address="203.153.212.0/22" 
add list=nice address="203.153.216.0/22" 
add list=nice address="203.189.120.0/22" 
add list=nice address="203.190.52.0/22" 
add list=nice address="203.190.184.0/22" 
add list=nice address="203.201.160.0/22" 
add list=nice address="203.217.132.0/22" 
add list=nice address="203.217.188.0/22" 
add list=nice address="210.23.64.0/22" 
add list=nice address="210.23.72.0/22" 
add list=nice address="219.83.120.0/22" 
add list=nice address="223.165.4.0/22" 
add list=nice address="32.114.24.0/23" 
add list=nice address="49.0.0.0/23" 
add list=nice address="58.145.170.0/23" 
add list=nice address="58.147.184.0/23" 
add list=nice address="60.253.124.0/23" 
add list=nice address="101.50.16.0/23" 
add list=nice address="103.3.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.68.0/23" 
add list=nice address="110.232.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.84.0/23" 
add list=nice address="111.67.68.0/23" 
add list=nice address="111.67.74.0/23" 
add list=nice address="111.67.86.0/23" 
add list=nice address="111.67.88.0/23" 
add list=nice address="111.92.174.0/23" 
add list=nice address="112.78.96.0/23" 
add list=nice address="112.78.132.0/23" 
add list=nice address="112.215.6.0/23" 
add list=nice address="112.215.10.0/23" 
add list=nice address="112.215.14.0/23" 
add list=nice address="112.215.18.0/23" 
add list=nice address="112.215.22.0/23" 
add list=nice address="112.215.40.0/23" 
add list=nice address="112.215.44.0/23" 
add list=nice address="113.11.148.0/23" 
add list=nice address="113.11.152.0/23" 
add list=nice address="113.208.64.0/23" 
add list=nice address="114.4.14.0/23" 
add list=nice address="114.4.40.0/23" 
add list=nice address="114.6.6.0/23" 
add list=nice address="114.6.10.0/23" 
add list=nice address="114.6.12.0/23" 
add list=nice address="114.30.84.0/23" 
add list=nice address="114.141.58.0/23" 
add list=nice address="115.124.88.0/23" 
add list=nice address="115.166.100.0/23" 
add list=nice address="115.166.104.0/23" 
add list=nice address="115.178.128.0/23" 
add list=nice address="116.68.224.0/23" 
add list=nice address="116.90.162.0/23" 
add list=nice address="116.90.166.0/23" 
add list=nice address="116.90.170.0/23" 
add list=nice address="116.90.172.0/23" 
add list=nice address="116.193.190.0/23" 
add list=nice address="116.199.206.0/23" 
add list=nice address="116.212.100.0/23" 
add list=nice address="117.18.18.0/23" 
add list=nice address="117.102.68.0/23" 
add list=nice address="117.103.8.0/23" 
add list=nice address="117.103.14.0/23" 
add list=nice address="117.103.60.0/23" 
add list=nice address="118.98.226.0/23" 
add list=nice address="119.2.70.0/23" 
add list=nice address="119.18.152.0/23" 
add list=nice address="119.82.244.0/23" 
add list=nice address="119.110.72.0/23" 
add list=nice address="119.110.76.0/23" 
add list=nice address="119.252.172.0/23" 
add list=nice address="121.52.58.0/23" 
add list=nice address="121.52.60.0/23" 
add list=nice address="121.52.86.0/23" 
add list=nice address="121.52.88.0/23" 
add list=nice address="121.52.130.0/23" 
add list=nice address="121.101.188.0/23" 
add list=nice address="122.102.44.0/23" 
add list=nice address="122.128.16.0/23" 
add list=nice address="122.128.24.0/23" 
add list=nice address="124.40.254.0/23" 
add list=nice address="124.158.150.0/23" 
add list=nice address="124.158.152.0/23" 
add list=nice address="175.103.44.0/23" 
add list=nice address="175.184.248.0/23" 
add list=nice address="180.214.232.0/23" 
add list=nice address="180.233.154.0/23" 
add list=nice address="182.48.176.0/23" 
add list=nice address="182.253.0.0/23" 
add list=nice address="184.26.164.0/23" 
add list=nice address="202.0.88.0/23" 
add list=nice address="202.0.92.0/23" 
add list=nice address="202.4.160.0/23" 
add list=nice address="202.4.170.0/23" 
add list=nice address="202.8.28.0/23" 
add list=nice address="202.9.72.0/23" 
add list=nice address="202.10.62.0/23" 
add list=nice address="202.14.92.0/23" 
add list=nice address="202.20.106.0/23" 
add list=nice address="202.20.108.0/23" 
add list=nice address="202.43.64.0/23" 
add list=nice address="202.43.88.0/23" 
add list=nice address="202.43.116.0/23" 
add list=nice address="202.46.14.0/23" 
add list=nice address="202.46.130.0/23" 
add list=nice address="202.46.240.0/23" 
add list=nice address="202.46.252.0/23" 
add list=nice address="202.47.90.0/23" 
add list=nice address="202.51.60.0/23" 
add list=nice address="202.51.102.0/23" 
add list=nice address="202.51.110.0/23" 
add list=nice address="202.51.114.0/23" 
add list=nice address="202.51.222.0/23" 
add list=nice address="202.52.48.0/23" 
add list=nice address="202.52.58.0/23" 
add list=nice address="202.55.160.0/23" 
add list=nice address="202.57.12.0/23" 
add list=nice address="202.58.238.0/23" 
add list=nice address="202.58.242.0/23" 
add list=nice address="202.59.194.0/23" 
add list=nice address="202.59.196.0/23" 
add list=nice address="202.61.98.0/23" 
add list=nice address="202.61.100.0/23" 
add list=nice address="202.61.104.0/23" 
add list=nice address="202.61.112.0/23" 
add list=nice address="202.61.124.0/23" 
add list=nice address="202.73.100.0/23" 
add list=nice address="202.75.20.0/23" 
add list=nice address="202.75.28.0/23" 
add list=nice address="202.81.62.0/23" 
add list=nice address="202.87.246.0/23" 
add list=nice address="202.89.116.0/23" 
add list=nice address="202.90.194.0/23" 
add list=nice address="202.90.198.0/23" 
add list=nice address="202.93.246.0/23" 
add list=nice address="202.94.84.0/23" 
add list=nice address="202.124.196.0/23" 
add list=nice address="202.125.80.0/23" 
add list=nice address="202.125.88.0/23" 
add list=nice address="202.125.100.0/23" 
add list=nice address="202.129.216.0/23" 
add list=nice address="202.135.6.0/23" 
add list=nice address="202.138.252.0/23" 
add list=nice address="202.146.4.0/23" 
add list=nice address="202.146.36.0/23" 
add list=nice address="202.147.228.0/23" 
add list=nice address="202.147.232.0/23" 
add list=nice address="202.147.240.0/23" 
add list=nice address="202.150.166.0/23" 
add list=nice address="202.152.194.0/23" 
add list=nice address="202.152.196.0/23" 
add list=nice address="202.152.206.0/23" 
add list=nice address="202.152.240.0/23" 
add list=nice address="202.154.176.0/23" 
add list=nice address="202.158.130.0/23" 
add list=nice address="202.162.46.0/23" 
add list=nice address="202.179.184.0/23" 
add list=nice address="202.180.4.0/23" 
add list=nice address="202.180.8.0/23" 
add list=nice address="202.182.164.0/23" 
add list=nice address="202.182.168.0/23" 
add list=nice address="202.182.176.0/23" 
add list=nice address="202.182.182.0/23" 
add list=nice address="202.182.184.0/23" 
add list=nice address="202.191.2.0/23" 
add list=nice address="203.6.148.0/23" 
add list=nice address="203.12.20.0/23" 
add list=nice address="203.21.74.0/23" 
add list=nice address="203.24.76.0/23" 
add list=nice address="203.27.6.0/23" 
add list=nice address="203.29.26.0/23" 
add list=nice address="203.30.236.0/23" 
add list=nice address="203.30.254.0/23" 
add list=nice address="203.31.164.0/23" 
add list=nice address="203.34.118.0/23" 
add list=nice address="203.57.24.0/23" 
add list=nice address="203.77.214.0/23" 
add list=nice address="203.77.216.0/23" 
add list=nice address="203.77.240.0/23" 
add list=nice address="203.77.246.0/23" 
add list=nice address="203.79.26.0/23" 
add list=nice address="203.89.146.0/23" 
add list=nice address="203.99.96.0/23" 
add list=nice address="203.99.102.0/23" 
add list=nice address="203.99.130.0/23" 
add list=nice address="203.134.232.0/23" 
add list=nice address="203.146.36.0/23" 
add list=nice address="203.148.84.0/23" 
add list=nice address="203.153.60.0/23" 
add list=nice address="203.189.88.0/23" 
add list=nice address="203.190.36.0/23" 
add list=nice address="203.190.48.0/23" 
add list=nice address="203.190.190.0/23" 
add list=nice address="203.194.70.0/23" 
add list=nice address="203.201.50.0/23" 
add list=nice address="203.201.166.0/23" 
add list=nice address="203.209.188.0/23" 
add list=nice address="203.210.80.0/23" 
add list=nice address="203.217.172.0/23" 
add list=nice address="203.223.90.0/23" 
add list=nice address="210.23.76.0/23" 
add list=nice address="219.83.68.0/23" 
add list=nice address="219.83.124.0/23" 
add list=nice address="223.255.224.0/23" 
add list=nice address="27.111.32.0/24" 
add list=nice address="27.111.36.0/24" 
add list=nice address="27.111.63.0/24" 
add list=nice address="32.234.168.0/24" 
add list=nice address="32.234.170.0/24" 
add list=nice address="49.0.2.0/24" 
add list=nice address="58.147.188.0/24" 
add list=nice address="58.147.191.0/24" 
add list=nice address="60.253.126.0/24" 
add list=nice address="101.0.5.0/24" 
add list=nice address="101.0.6.0/24" 
add list=nice address="103.3.78.0/24" 
add list=nice address="110.232.78.0/24" 
add list=nice address="111.67.71.0/24" 
add list=nice address="111.67.73.0/24" 
add list=nice address="111.67.80.0/24" 
add list=nice address="111.67.83.0/24" 
add list=nice address="111.67.84.0/24" 
add list=nice address="111.67.91.0/24" 
add list=nice address="111.67.95.0/24" 
add list=nice address="111.92.160.0/24" 
add list=nice address="111.92.172.0/24" 
add list=nice address="111.223.252.0/24" 
add list=nice address="112.78.33.0/24" 
add list=nice address="112.78.39.0/24" 
add list=nice address="112.78.100.0/24" 
add list=nice address="112.78.188.0/24" 
add list=nice address="112.78.191.0/24" 
add list=nice address="112.215.5.0/24" 
add list=nice address="112.215.13.0/24" 
add list=nice address="112.215.16.0/24" 
add list=nice address="112.215.21.0/24" 
add list=nice address="112.215.27.0/24" 
add list=nice address="112.215.29.0/24" 
add list=nice address="112.215.30.0/24" 
add list=nice address="112.215.33.0/24" 
add list=nice address="112.215.34.0/24" 
add list=nice address="112.215.42.0/24" 
add list=nice address="112.215.46.0/24" 
add list=nice address="112.215.49.0/24" 
add list=nice address="112.215.50.0/24" 
add list=nice address="113.11.132.0/24" 
add list=nice address="113.11.143.0/24" 
add list=nice address="113.11.156.0/24" 
add list=nice address="113.11.159.0/24" 
add list=nice address="113.208.67.0/24" 
add list=nice address="114.1.3.0/24" 
add list=nice address="114.4.1.0/24" 
add list=nice address="114.4.12.0/24" 
add list=nice address="114.4.16.0/24" 
add list=nice address="114.4.21.0/24" 
add list=nice address="114.4.35.0/24" 
add list=nice address="114.4.44.0/24" 
add list=nice address="114.4.47.0/24" 
add list=nice address="114.5.1.0/24" 
add list=nice address="114.5.5.0/24" 
add list=nice address="114.6.8.0/24" 
add list=nice address="114.6.14.0/24" 
add list=nice address="114.30.86.0/24" 
add list=nice address="114.129.18.0/24" 
add list=nice address="114.141.57.0/24" 
add list=nice address="114.141.60.0/24" 
add list=nice address="115.124.90.0/24" 
add list=nice address="115.166.123.0/24" 
add list=nice address="116.12.40.0/24" 
add list=nice address="116.12.43.0/24" 
add list=nice address="116.68.165.0/24" 
add list=nice address="116.68.168.0/24" 
add list=nice address="116.90.161.0/24" 
add list=nice address="116.90.165.0/24" 
add list=nice address="116.90.168.0/24" 
add list=nice address="116.193.188.0/24" 
add list=nice address="116.199.205.0/24" 
add list=nice address="117.18.17.0/24" 
add list=nice address="117.18.20.0/24" 
add list=nice address="117.102.72.0/24" 
add list=nice address="117.103.11.0/24" 
add list=nice address="118.91.128.0/24" 
add list=nice address="119.82.237.0/24" 
add list=nice address="119.82.239.0/24" 
add list=nice address="119.82.247.0/24" 
add list=nice address="119.110.74.0/24" 
add list=nice address="119.110.79.0/24" 
add list=nice address="120.89.92.0/24" 
add list=nice address="121.52.1.0/24" 
add list=nice address="121.52.25.0/24" 
add list=nice address="121.52.29.0/24" 
add list=nice address="121.52.35.0/24" 
add list=nice address="121.52.40.0/24" 
add list=nice address="121.52.42.0/24" 
add list=nice address="121.52.45.0/24" 
add list=nice address="121.52.62.0/24" 
add list=nice address="121.52.84.0/24" 
add list=nice address="121.52.91.0/24" 
add list=nice address="121.52.129.0/24" 
add list=nice address="121.101.190.0/24" 
add list=nice address="122.102.47.0/24" 
add list=nice address="122.102.52.0/24" 
add list=nice address="123.108.97.0/24" 
add list=nice address="123.176.124.0/24" 
add list=nice address="123.176.127.0/24" 
add list=nice address="124.158.141.0/24" 
add list=nice address="152.158.247.0/24" 
add list=nice address="175.103.49.0/24" 
add list=nice address="175.103.50.0/24" 
add list=nice address="175.103.60.0/24" 
add list=nice address="180.92.212.0/24" 
add list=nice address="180.150.232.0/24" 
add list=nice address="180.150.244.0/24" 
add list=nice address="180.214.234.0/24" 
add list=nice address="180.233.119.0/24" 
add list=nice address="180.233.153.0/24" 
add list=nice address="182.16.160.0/24" 
add list=nice address="182.253.2.0/24" 
add list=nice address="192.5.5.0/24" 
add list=nice address="192.8.8.0/24" 
add list=nice address="192.23.186.0/24" 
add list=nice address="193.194.194.0/24" 
add list=nice address="202.1.236.0/24" 
add list=nice address="202.3.14.0/24" 
add list=nice address="202.4.179.0/24" 
add list=nice address="202.4.185.0/24" 
add list=nice address="202.9.69.0/24" 
add list=nice address="202.9.85.0/24" 
add list=nice address="202.10.36.0/24" 
add list=nice address="202.10.39.0/24" 
add list=nice address="202.10.44.0/24" 
add list=nice address="202.10.61.0/24" 
add list=nice address="202.12.75.0/24" 
add list=nice address="202.14.255.0/24" 
add list=nice address="202.37.120.0/24" 
add list=nice address="202.45.149.0/24" 
add list=nice address="202.46.12.0/24" 
add list=nice address="202.46.129.0/24" 
add list=nice address="202.47.80.0/24" 
add list=nice address="202.47.88.0/24" 
add list=nice address="202.51.100.0/24" 
add list=nice address="202.51.108.0/24" 
add list=nice address="202.51.113.0/24" 
add list=nice address="202.51.220.0/24" 
add list=nice address="202.52.50.0/24" 
add list=nice address="202.52.52.0/24" 
add list=nice address="202.52.131.0/24" 
add list=nice address="202.52.132.0/24" 
add list=nice address="202.55.162.0/24" 
add list=nice address="202.55.172.0/24" 
add list=nice address="202.57.14.0/24" 
add list=nice address="202.58.124.0/24" 
add list=nice address="202.59.192.0/24" 
add list=nice address="202.59.198.0/24" 
add list=nice address="202.59.255.0/24" 
add list=nice address="202.61.96.0/24" 
add list=nice address="202.61.126.0/24" 
add list=nice address="202.65.227.0/24" 
add list=nice address="202.70.136.0/24" 
add list=nice address="202.70.138.0/24" 
add list=nice address="202.72.196.0/24" 
add list=nice address="202.72.202.0/24" 
add list=nice address="202.72.206.0/24" 
add list=nice address="202.74.43.0/24" 
add list=nice address="202.75.22.0/24" 
add list=nice address="202.75.31.0/24" 
add list=nice address="202.81.32.0/24" 
add list=nice address="202.81.49.0/24" 
add list=nice address="202.87.245.0/24" 
add list=nice address="202.93.245.0/24" 
add list=nice address="202.94.80.0/24" 
add list=nice address="202.95.144.0/24" 
add list=nice address="202.95.147.0/24" 
add list=nice address="202.124.203.0/24" 
add list=nice address="202.124.205.0/24" 
add list=nice address="202.135.5.0/24" 
add list=nice address="202.135.16.0/24" 
add list=nice address="202.135.23.0/24" 
add list=nice address="202.137.225.0/24" 
add list=nice address="202.137.230.0/24" 
add list=nice address="202.146.142.0/24" 
add list=nice address="202.147.230.0/24" 
add list=nice address="202.147.234.0/24" 
add list=nice address="202.150.164.0/24" 
add list=nice address="202.151.8.0/24" 
add list=nice address="202.152.192.0/24" 
add list=nice address="202.152.199.0/24" 
add list=nice address="202.152.243.0/24" 
add list=nice address="202.152.244.0/24" 
add list=nice address="202.152.246.0/24" 
add list=nice address="202.153.159.0/24" 
add list=nice address="202.154.179.0/24" 
add list=nice address="202.154.183.0/24" 
add list=nice address="202.154.185.0/24" 
add list=nice address="202.154.187.0/24" 
add list=nice address="202.158.129.0/24" 
add list=nice address="202.158.252.0/24" 
add list=nice address="202.160.254.0/24" 
add list=nice address="202.162.44.0/24" 
add list=nice address="202.167.97.0/24" 
add list=nice address="202.169.248.0/24" 
add list=nice address="202.171.233.0/24" 
add list=nice address="202.179.186.0/24" 
add list=nice address="202.180.7.0/24" 
add list=nice address="202.180.10.0/24" 
add list=nice address="202.180.13.0/24" 
add list=nice address="202.180.14.0/24" 
add list=nice address="202.180.48.0/24" 
add list=nice address="202.180.51.0/24" 
add list=nice address="202.182.166.0/24" 
add list=nice address="202.182.170.0/24" 
add list=nice address="202.182.189.0/24" 
add list=nice address="203.1.25.0/24" 
add list=nice address="203.14.176.0/24" 
add list=nice address="203.14.183.0/24" 
add list=nice address="203.17.21.0/24" 
add list=nice address="203.19.4.0/24" 
add list=nice address="203.77.212.0/24" 
add list=nice address="203.77.220.0/24" 
add list=nice address="203.77.223.0/24" 
add list=nice address="203.77.255.0/24" 
add list=nice address="203.79.29.0/24" 
add list=nice address="203.89.148.0/24" 
add list=nice address="203.99.98.0/24" 
add list=nice address="203.99.119.0/24" 
add list=nice address="203.99.120.0/24" 
add list=nice address="203.99.123.0/24" 
add list=nice address="203.99.127.0/24" 
add list=nice address="203.119.13.0/24" 
add list=nice address="203.119.17.0/24" 
add list=nice address="203.119.112.0/24" 
add list=nice address="203.134.234.0/24" 
add list=nice address="203.134.238.0/24" 
add list=nice address="203.142.72.0/24" 
add list=nice address="203.146.33.0/24" 
add list=nice address="203.153.49.0/24" 
add list=nice address="203.160.128.0/24" 
add list=nice address="203.163.76.0/24" 
add list=nice address="203.163.81.0/24" 
add list=nice address="203.171.221.0/24" 
add list=nice address="203.173.89.0/24" 
add list=nice address="203.173.90.0/24" 
add list=nice address="203.190.51.0/24" 
add list=nice address="203.190.188.0/24" 
add list=nice address="203.194.90.0/24" 
add list=nice address="203.196.90.0/24" 
add list=nice address="203.207.52.0/24" 
add list=nice address="203.207.55.0/24" 
add list=nice address="203.207.59.0/24" 
add list=nice address="203.209.190.0/24" 
add list=nice address="203.210.83.0/24" 
add list=nice address="203.210.87.0/24" 
add list=nice address="203.215.48.0/24" 
add list=nice address="203.215.50.0/24" 
add list=nice address="203.217.140.0/24" 
add list=nice address="210.23.68.0/24" 
add list=nice address="216.244.94.0/24" 
add list=nice address="218.100.70.0/24" 
add list=nice address="219.83.70.0/24" 
add list=nice address="223.255.229.0/24" 
add list=nice address="223.255.230.0/24"

 

 

 • Kemudian kembali di “New Terminal” winbox ketik printah berikut di “New Terminal” winbox,perintahnya:

Keterangan:
Perhatikan interface local di bawah saya beri warna merah,jika nama interface anda yang mengarah ke client beda namanya tinggal anda tukar local dengan nama interface yang mengarah ke client anda:

/ip firewall address-list
add address=192.168.100.2 list=CLIENT-NET
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=nice in-interface=LOCAL
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=!nice
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN
/queue tree
add name=TRAFIK-DOWN parent=global-out
add name=TRAFIK-UP parent=global-in
add name=CLIENT-NET parent=TRAFIK-DOWN
add name=IIX-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET
add name=<CLIENT-NET parent=TRAFIK-UP
add name=IIX-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET

 

Demikian cara memisahkan bandwidth local dan internasional. selamat mencoba…

 

85 thoughts on “MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

 1. Pingback: Bangkok massage
 2. Pingback: 토렌트 다운
 3. Pingback: slot88
 4. Pingback: oil cartel
 5. Pingback: superkaya88
 6. Pingback: Buy Guns In usa
 7. Pingback: ambience cafe
 8. Pingback: relaxing jazz
 9. Pingback: spa music
 10. Pingback: relaxing
 11. Pingback: soothing piano
 12. Pingback: christmas jazz
 13. Pingback: cozy corner
 14. Pingback: healing meditation
 15. Pingback: coffee noise
 16. Pingback: improve memory
 17. Pingback: winter jazz
 18. Pingback: cafe jazz
 19. Pingback: relax music
 20. Pingback: cafe sound effect
 21. Pingback: cool jazz music
 22. Pingback: workout playlist
 23. Pingback: gym music
 24. Pingback: positive jazz
 25. Pingback: sleeping music
 26. Pingback: coffee
 27. Pingback: soft music
 28. Pingback: live relaxing
 29. Pingback: gym playlist
 30. Pingback: jazz cafe
 31. Pingback: soothing music
 32. Pingback: relaxing jazz bgm
 33. Pingback: relax
 34. Pingback: jazz music meaning
 35. Pingback: water sounds
 36. Pingback: harp
 37. Pingback: jazz music
 38. Pingback: water fountain
 39. Pingback: gangster music
 40. Pingback: los angeles night
 41. Pingback: best gangster rap
 42. Pingback: stress relief
 43. Pingback: relaxing harp
 44. Pingback: water music
 45. Pingback: sleep meditation
 46. Pingback: piano jazz music
 47. Pingback: sexophone jazz
 48. Pingback: relax everyday
 49. Pingback: jazz instrumental
 50. Pingback: study music
 51. Pingback: gym
 52. Pingback: winter cafe shop
 53. Pingback: healing music
 54. Pingback: calm music
 55. Pingback: sleep music
 56. Pingback: smooth jazz music
 57. Pingback: jazz snowfall
 58. Pingback: bossa nova music
 59. Pingback: relaxing music
 60. Pingback: smooth jazz
 61. Pingback: cozy sleep jazz
 62. Pingback: relaxing sleep
 63. Pingback: rap music
 64. Pingback: morning jazz

Leave a Reply