MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

Jika anda ingin membagi bandwidth di Mikrotik beda antara local dan internasional,contoh client1 bandwidth untuk Lokal (seperti yahoo.co.id itu local)1 Mbps dan Internasionalnya (seperti yahoo.com itu internasional)512 Kbps,berikut ini caranya:

  • Remote Mikrotik anda dengan Winbox kemudian pilih “New Terminal
  • Topologi interface saya:
    • public:interface yang mengarah ke internet (Modem)
    • local:interface yang mengarah ke client
  • Selanjutnya Masih di “New Terminal”,copy address list di bawah ini kemudian pastekan di “New Terminal” mikrotik:
/ip firewall address-list 
add list=nice address="1.2.3.4" 
remove [find list="nice"] 
add list=nice address="182.0.0.0/12" 
add list=nice address="114.120.0.0/13" 
add list=nice address="120.168.0.0/13" 
add list=nice address="114.56.0.0/14" 
add list=nice address="120.166.0.0/15" 
add list=nice address="125.162.0.0/16" 
add list=nice address="125.163.0.0/16" 
add list=nice address="125.160.0.0/16" 
add list=nice address="125.161.0.0/16" 
add list=nice address="125.166.0.0/16" 
add list=nice address="125.167.0.0/16" 
add list=nice address="125.164.0.0/16" 
add list=nice address="125.165.0.0/16" 
add list=nice address="223.164.0.0/16" 
add list=nice address="180.251.0.0/16" 
add list=nice address="180.250.0.0/16" 
add list=nice address="180.249.0.0/16" 
add list=nice address="180.248.0.0/16" 
add list=nice address="180.254.0.0/16" 
add list=nice address="180.253.0.0/16" 
add list=nice address="180.252.0.0/16" 
add list=nice address="120.163.0.0/16" 
add list=nice address="180.243.0.0/16" 
add list=nice address="120.162.0.0/16" 
add list=nice address="180.242.0.0/16" 
add list=nice address="120.161.0.0/16" 
add list=nice address="180.241.0.0/16" 
add list=nice address="120.160.0.0/16" 
add list=nice address="180.247.0.0/16" 
add list=nice address="180.246.0.0/16" 
add list=nice address="180.245.0.0/16" 
add list=nice address="180.244.0.0/16" 
add list=nice address="117.54.0.0/16" 
add list=nice address="124.81.0.0/16" 
add list=nice address="222.124.0.0/16" 
add list=nice address="61.94.0.0/16" 
add list=nice address="118.96.0.0/16" 
add list=nice address="118.97.0.0/16" 
add list=nice address="167.205.0.0/16" 
add list=nice address="110.139.0.0/16" 
add list=nice address="110.138.0.0/16" 
add list=nice address="110.137.0.0/16" 
add list=nice address="110.136.0.0/16" 
add list=nice address="202.158.0.0/17" 
add list=nice address="61.5.0.0/17" 
add list=nice address="124.195.0.0/17" 
add list=nice address="180.240.128.0/17" 
add list=nice address="118.98.0.0/17" 
add list=nice address="202.155.0.0/17" 
add list=nice address="120.165.0.0/17" 
add list=nice address="119.11.128.0/17" 
add list=nice address="125.252.64.0/18" 
add list=nice address="118.99.64.0/18" 
add list=nice address="152.118.128.0/18" 
add list=nice address="152.118.192.0/18" 
add list=nice address="152.118.0.0/18" 
add list=nice address="152.118.64.0/18" 
add list=nice address="221.132.192.0/18" 
add list=nice address="125.208.128.0/18" 
add list=nice address="124.153.0.0/18" 
add list=nice address="222.165.192.0/18" 
add list=nice address="61.14.128.0/18" 
add list=nice address="203.130.192.0/18" 
add list=nice address="203.192.128.0/18" 
add list=nice address="210.210.128.0/18" 
add list=nice address="202.147.0.0/18" 
add list=nice address="202.152.0.0/18" 
add list=nice address="202.173.64.0/19" 
add list=nice address="203.100.128.0/19" 
add list=nice address="114.199.96.0/19" 
add list=nice address="202.171.0.0/19" 
add list=nice address="202.47.192.0/19" 
add list=nice address="202.169.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.224.0/19" 
add list=nice address="202.149.128.0/19" 
add list=nice address="122.152.128.0/19" 
add list=nice address="202.149.64.0/19" 
add list=nice address="202.146.224.0/19" 
add list=nice address="202.155.128.0/19" 
add list=nice address="118.82.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.0.0/19" 
add list=nice address="111.94.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.64.0/19" 
add list=nice address="111.94.96.0/19" 
add list=nice address="111.94.128.0/19" 
add list=nice address="111.94.160.0/19" 
add list=nice address="111.94.192.0/19" 
add list=nice address="111.95.0.0/19" 
add list=nice address="111.95.32.0/19" 
add list=nice address="111.95.64.0/19" 
add list=nice address="111.95.96.0/19" 
add list=nice address="111.95.128.0/19" 
add list=nice address="111.95.160.0/19" 
add list=nice address="111.95.192.0/19" 
add list=nice address="114.79.0.0/19" 
add list=nice address="114.79.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.96.0/19" 
add list=nice address="117.104.192.0/19" 
add list=nice address="118.98.160.0/19" 
add list=nice address="118.98.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.0.0/19" 
add list=nice address="118.136.32.0/19" 
add list=nice address="118.136.64.0/19" 
add list=nice address="118.136.96.0/19" 
add list=nice address="118.136.128.0/19" 
add list=nice address="118.136.160.0/19" 
add list=nice address="118.136.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.224.0/19" 
add list=nice address="118.137.0.0/19" 
add list=nice address="118.137.32.0/19" 
add list=nice address="118.137.64.0/19" 
add list=nice address="118.137.96.0/19" 
add list=nice address="118.137.128.0/19" 
add list=nice address="118.137.160.0/19" 
add list=nice address="118.137.192.0/19" 
add list=nice address="118.137.224.0/19" 
add list=nice address="120.164.0.0/19" 
add list=nice address="123.231.224.0/19" 
add list=nice address="202.43.160.0/19" 
add list=nice address="202.46.64.0/19" 
add list=nice address="202.53.224.0/19" 
add list=nice address="202.77.96.0/19" 
add list=nice address="202.137.0.0/19" 
add list=nice address="202.148.0.0/19" 
add list=nice address="202.150.64.0/19" 
add list=nice address="202.153.224.0/19" 
add list=nice address="202.154.0.0/19" 
add list=nice address="202.154.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.0.0/19" 
add list=nice address="202.159.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.64.0/19" 
add list=nice address="202.159.96.0/19" 
add list=nice address="202.162.192.0/19" 
add list=nice address="203.123.224.0/19" 
add list=nice address="203.128.64.0/19" 
add list=nice address="203.153.96.0/19" 
add list=nice address="219.83.0.0/19" 
add list=nice address="219.83.32.0/19" 
add list=nice address="27.50.16.0/20" 
add list=nice address="27.124.80.0/20" 
add list=nice address="49.128.176.0/20" 
add list=nice address="60.253.96.0/20" 
add list=nice address="61.8.64.0/20" 
add list=nice address="110.5.96.0/20" 
add list=nice address="111.68.112.0/20" 
add list=nice address="111.94.224.0/20" 
add list=nice address="111.95.224.0/20" 
add list=nice address="113.212.112.0/20" 
add list=nice address="114.134.64.0/20" 
add list=nice address="114.199.80.0/20" 
add list=nice address="115.124.64.0/20" 
add list=nice address="116.213.48.0/20" 
add list=nice address="117.20.48.0/20" 
add list=nice address="117.74.112.0/20" 
add list=nice address="117.102.80.0/20" 
add list=nice address="119.2.80.0/20" 
add list=nice address="119.235.16.0/20" 
add list=nice address="119.235.208.0/20" 
add list=nice address="121.52.64.0/20" 
add list=nice address="121.100.16.0/20" 
add list=nice address="122.129.96.0/20" 
add list=nice address="122.129.192.0/20" 
add list=nice address="122.152.160.0/20" 
add list=nice address="122.200.0.0/20" 
add list=nice address="122.248.32.0/20" 
add list=nice address="175.158.32.0/20" 
add list=nice address="180.178.96.0/20" 
add list=nice address="180.214.240.0/20" 
add list=nice address="182.16.240.0/20" 
add list=nice address="182.23.16.0/20" 
add list=nice address="182.23.32.0/20" 
add list=nice address="182.23.160.0/20" 
add list=nice address="182.48.160.0/20" 
add list=nice address="183.91.64.0/20" 
add list=nice address="184.86.64.0/20" 
add list=nice address="202.3.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.224.0/20" 
add list=nice address="202.46.144.0/20" 
add list=nice address="202.47.64.0/20" 
add list=nice address="202.51.192.0/20" 
add list=nice address="202.51.224.0/20" 
add list=nice address="202.58.64.0/20" 
add list=nice address="202.58.160.0/20" 
add list=nice address="202.58.192.0/20" 
add list=nice address="202.59.160.0/20" 
add list=nice address="202.62.16.0/20" 
add list=nice address="202.65.112.0/20" 
add list=nice address="202.67.32.0/20" 
add list=nice address="202.69.96.0/20" 
add list=nice address="202.70.48.0/20" 
add list=nice address="202.72.208.0/20" 
add list=nice address="202.73.112.0/20" 
add list=nice address="202.73.224.0/20" 
add list=nice address="202.75.96.0/20" 
add list=nice address="202.78.192.0/20" 
add list=nice address="202.80.112.0/20" 
add list=nice address="202.80.208.0/20" 
add list=nice address="202.87.176.0/20" 
add list=nice address="202.89.208.0/20" 
add list=nice address="202.92.192.0/20" 
add list=nice address="202.93.16.0/20" 
add list=nice address="202.93.32.0/20" 
add list=nice address="202.93.128.0/20" 
add list=nice address="202.93.224.0/20" 
add list=nice address="202.95.128.0/20" 
add list=nice address="202.122.160.0/20" 
add list=nice address="202.123.224.0/20" 
add list=nice address="202.127.96.0/20" 
add list=nice address="202.138.224.0/20" 
add list=nice address="202.143.32.0/20" 
add list=nice address="202.145.0.0/20" 
add list=nice address="202.147.192.0/20" 
add list=nice address="202.150.128.0/20" 
add list=nice address="202.152.160.0/20" 
add list=nice address="202.152.224.0/20" 
add list=nice address="202.153.16.0/20" 
add list=nice address="202.165.32.0/20" 
add list=nice address="202.169.224.0/20" 
add list=nice address="202.182.48.0/20" 
add list=nice address="203.77.224.0/20" 
add list=nice address="203.78.112.0/20" 
add list=nice address="203.83.32.0/20" 
add list=nice address="203.89.16.0/20" 
add list=nice address="203.161.16.0/20" 
add list=nice address="203.166.192.0/20" 
add list=nice address="210.57.208.0/20" 
add list=nice address="210.79.208.0/20" 
add list=nice address="210.247.240.0/20" 
add list=nice address="219.83.80.0/20" 
add list=nice address="219.83.96.0/20" 
add list=nice address="220.157.96.0/20" 
add list=nice address="223.25.96.0/20" 
add list=nice address="223.27.144.0/20" 
add list=nice address="27.112.64.0/21" 
add list=nice address="27.121.80.0/21" 
add list=nice address="27.123.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.248.0/21" 
add list=nice address="49.156.56.0/21" 
add list=nice address="58.65.240.0/21" 
add list=nice address="60.253.112.0/21" 
add list=nice address="110.35.80.0/21" 
add list=nice address="110.44.168.0/21" 
add list=nice address="110.50.80.0/21" 
add list=nice address="110.76.144.0/21" 
add list=nice address="111.68.24.0/21" 
add list=nice address="111.94.240.0/21" 
add list=nice address="112.78.40.0/21" 
add list=nice address="112.78.136.0/21" 
add list=nice address="112.78.144.0/21" 
add list=nice address="112.78.168.0/21" 
add list=nice address="112.78.176.0/21" 
add list=nice address="112.109.16.0/21" 
add list=nice address="113.20.136.0/21" 
add list=nice address="113.212.160.0/21" 
add list=nice address="114.31.240.0/21" 
add list=nice address="114.110.16.0/21" 
add list=nice address="114.110.40.0/21" 
add list=nice address="114.141.48.0/21" 
add list=nice address="114.141.88.0/21" 
add list=nice address="115.69.216.0/21" 
add list=nice address="115.85.64.0/21" 
add list=nice address="115.124.80.0/21" 
add list=nice address="115.178.48.0/21" 
add list=nice address="115.178.120.0/21" 
add list=nice address="116.0.0.0/21" 
add list=nice address="116.50.24.0/21" 
add list=nice address="116.66.200.0/21" 
add list=nice address="116.68.248.0/21" 
add list=nice address="116.90.208.0/21" 
add list=nice address="116.197.128.0/21" 
add list=nice address="116.212.72.0/21" 
add list=nice address="116.254.96.0/21" 
add list=nice address="117.102.160.0/21" 
add list=nice address="117.103.32.0/21" 
add list=nice address="117.103.48.0/21" 
add list=nice address="117.103.168.0/21" 
add list=nice address="117.121.200.0/21" 
add list=nice address="119.2.40.0/21" 
add list=nice address="119.2.48.0/21" 
add list=nice address="119.2.72.0/21" 
add list=nice address="119.10.176.0/21" 
add list=nice address="119.47.88.0/21" 
add list=nice address="119.82.224.0/21" 
add list=nice address="119.110.64.0/21" 
add list=nice address="119.110.80.0/21" 
add list=nice address="119.235.248.0/21" 
add list=nice address="119.252.104.0/21" 
add list=nice address="119.252.128.0/21" 
add list=nice address="119.252.160.0/21" 
add list=nice address="120.29.152.0/21" 
add list=nice address="120.136.16.0/21" 
add list=nice address="120.164.40.0/21" 
add list=nice address="121.50.32.0/21" 
add list=nice address="121.52.48.0/21" 
add list=nice address="121.52.136.0/21" 
add list=nice address="121.58.184.0/21" 
add list=nice address="121.101.128.0/21" 
add list=nice address="122.49.224.0/21" 
add list=nice address="122.129.112.0/21" 
add list=nice address="122.144.0.0/21" 
add list=nice address="122.152.184.0/21" 
add list=nice address="122.200.48.0/21" 
add list=nice address="122.200.144.0/21" 
add list=nice address="123.108.8.0/21" 
add list=nice address="123.255.200.0/21" 
add list=nice address="124.6.32.0/21" 
add list=nice address="124.66.160.0/21" 
add list=nice address="124.158.128.0/21" 
add list=nice address="175.45.184.0/21" 
add list=nice address="175.103.32.0/21" 
add list=nice address="175.106.8.0/21" 
add list=nice address="175.106.16.0/21" 
add list=nice address="175.111.112.0/21" 
add list=nice address="175.176.160.0/21" 
add list=nice address="180.211.88.0/21" 
add list=nice address="182.23.8.0/21" 
add list=nice address="182.23.48.0/21" 
add list=nice address="182.255.0.0/21" 
add list=nice address="183.91.80.0/21" 
add list=nice address="202.43.248.0/21" 
add list=nice address="202.46.0.0/21" 
add list=nice address="202.46.24.0/21" 
add list=nice address="202.51.16.0/21" 
add list=nice address="202.51.120.0/21" 
add list=nice address="202.51.208.0/21" 
add list=nice address="202.57.0.0/21" 
add list=nice address="202.57.24.0/21" 
add list=nice address="202.58.176.0/21" 
add list=nice address="202.59.200.0/21" 
add list=nice address="202.67.8.0/21" 
add list=nice address="202.73.104.0/21" 
add list=nice address="202.74.72.0/21" 
add list=nice address="202.87.248.0/21" 
add list=nice address="202.91.8.0/21" 
add list=nice address="202.91.24.0/21" 
add list=nice address="202.122.8.0/21" 
add list=nice address="202.129.184.0/21" 
add list=nice address="202.133.0.0/21" 
add list=nice address="202.134.0.0/21" 
add list=nice address="202.138.240.0/21" 
add list=nice address="202.146.128.0/21" 
add list=nice address="202.146.176.0/21" 
add list=nice address="202.147.248.0/21" 
add list=nice address="202.150.168.0/21" 
add list=nice address="202.152.248.0/21" 
add list=nice address="202.153.128.0/21" 
add list=nice address="202.153.144.0/21" 
add list=nice address="202.158.136.0/21" 
add list=nice address="202.162.32.0/21" 
add list=nice address="202.164.216.0/21" 
add list=nice address="202.169.240.0/21" 
add list=nice address="202.173.16.0/21" 
add list=nice address="203.80.8.0/21" 
add list=nice address="203.81.184.0/21" 
add list=nice address="203.83.24.0/21" 
add list=nice address="203.84.136.0/21" 
add list=nice address="203.84.152.0/21" 
add list=nice address="203.135.176.0/21" 
add list=nice address="203.142.64.0/21" 
add list=nice address="203.142.80.0/21" 
add list=nice address="203.153.24.0/21" 
add list=nice address="203.160.56.0/21" 
add list=nice address="203.174.8.0/21" 
add list=nice address="203.190.40.0/21" 
add list=nice address="203.190.112.0/21" 
add list=nice address="203.190.240.0/21" 
add list=nice address="203.191.40.0/21" 
add list=nice address="203.201.168.0/21" 
add list=nice address="219.83.72.0/21" 
add list=nice address="219.83.112.0/21" 
add list=nice address="220.247.168.0/21" 
add list=nice address="222.229.80.0/21" 
add list=nice address="14.102.152.0/22" 
add list=nice address="42.62.176.0/22" 
add list=nice address="49.0.4.0/22" 
add list=nice address="49.0.24.0/22" 
add list=nice address="49.50.4.0/22" 
add list=nice address="49.50.8.0/22" 
add list=nice address="49.156.20.0/22" 
add list=nice address="58.145.172.0/22" 
add list=nice address="60.253.120.0/22" 
add list=nice address="79.140.192.0/22" 
add list=nice address="101.50.0.0/22" 
add list=nice address="101.203.168.0/22" 
add list=nice address="110.92.72.0/22" 
add list=nice address="110.93.12.0/22" 
add list=nice address="110.232.72.0/22" 
add list=nice address="110.232.80.0/22" 
add list=nice address="111.67.64.0/22" 
add list=nice address="111.67.76.0/22" 
add list=nice address="111.92.164.0/22" 
add list=nice address="111.92.168.0/22" 
add list=nice address="111.221.40.0/22" 
add list=nice address="112.78.128.0/22" 
add list=nice address="112.78.152.0/22" 
add list=nice address="112.78.184.0/22" 
add list=nice address="113.11.128.0/22" 
add list=nice address="113.11.144.0/22" 
add list=nice address="113.20.28.0/22" 
add list=nice address="113.52.148.0/22" 
add list=nice address="114.30.80.0/22" 
add list=nice address="115.124.92.0/22" 
add list=nice address="115.166.96.0/22" 
add list=nice address="115.166.108.0/22" 
add list=nice address="115.166.112.0/22" 
add list=nice address="115.166.124.0/22" 
add list=nice address="116.12.44.0/22" 
add list=nice address="116.90.176.0/22" 
add list=nice address="116.199.200.0/22" 
add list=nice address="116.212.96.0/22" 
add list=nice address="117.102.64.0/22" 
add list=nice address="117.102.76.0/22" 
add list=nice address="117.103.0.0/22" 
add list=nice address="117.103.56.0/22" 
add list=nice address="118.98.232.0/22" 
add list=nice address="119.2.64.0/22" 
add list=nice address="119.82.232.0/22" 
add list=nice address="119.82.240.0/22" 
add list=nice address="119.252.168.0/22" 
add list=nice address="120.89.88.0/22" 
add list=nice address="121.52.80.0/22" 
add list=nice address="121.52.92.0/22" 
add list=nice address="121.52.132.0/22" 
add list=nice address="121.101.184.0/22" 
add list=nice address="122.102.40.0/22" 
add list=nice address="122.102.48.0/22" 
add list=nice address="123.176.120.0/22" 
add list=nice address="124.6.40.0/22" 
add list=nice address="124.40.248.0/22" 
add list=nice address="124.158.136.0/22" 
add list=nice address="138.32.236.0/22" 
add list=nice address="146.23.252.0/22" 
add list=nice address="175.103.40.0/22" 
add list=nice address="175.103.52.0/22" 
add list=nice address="175.103.56.0/22" 
add list=nice address="175.111.88.0/22" 
add list=nice address="180.131.144.0/22" 
add list=nice address="180.178.92.0/22" 
add list=nice address="180.222.216.0/22" 
add list=nice address="180.233.156.0/22" 
add list=nice address="180.235.148.0/22" 
add list=nice address="182.23.4.0/22" 
add list=nice address="182.23.64.0/22" 
add list=nice address="182.255.16.0/22" 
add list=nice address="183.182.92.0/22" 
add list=nice address="184.86.96.0/22" 
add list=nice address="202.10.32.0/22" 
add list=nice address="202.10.40.0/22" 
add list=nice address="202.43.72.0/22" 
add list=nice address="202.43.92.0/22" 
add list=nice address="202.43.112.0/22" 
add list=nice address="202.46.8.0/22" 
add list=nice address="202.51.28.0/22" 
add list=nice address="202.51.56.0/22" 
add list=nice address="202.51.96.0/22" 
add list=nice address="202.51.104.0/22" 
add list=nice address="202.51.116.0/22" 
add list=nice address="202.51.216.0/22" 
add list=nice address="202.51.252.0/22" 
add list=nice address="202.55.164.0/22" 
add list=nice address="202.55.168.0/22" 
add list=nice address="202.57.8.0/22" 
add list=nice address="202.57.16.0/22" 
add list=nice address="202.62.8.0/22" 
add list=nice address="202.70.132.0/22" 
add list=nice address="202.72.192.0/22" 
add list=nice address="202.73.96.0/22" 
add list=nice address="202.75.16.0/22" 
add list=nice address="202.75.24.0/22" 
add list=nice address="202.81.4.0/22" 
add list=nice address="202.87.240.0/22" 
add list=nice address="202.93.240.0/22" 
add list=nice address="202.95.148.0/22" 
add list=nice address="202.95.152.0/22" 
add list=nice address="202.129.224.0/22" 
add list=nice address="202.130.52.0/22" 
add list=nice address="202.138.248.0/22" 
add list=nice address="202.146.0.0/22" 
add list=nice address="202.146.32.0/22" 
add list=nice address="202.146.136.0/22" 
add list=nice address="202.147.224.0/22" 
add list=nice address="202.147.244.0/22" 
add list=nice address="202.150.160.0/22" 
add list=nice address="202.151.12.0/22" 
add list=nice address="202.152.200.0/22" 
add list=nice address="202.153.136.0/22" 
add list=nice address="202.158.132.0/22" 
add list=nice address="202.162.40.0/22" 
add list=nice address="202.179.188.0/22" 
add list=nice address="202.180.0.0/22" 
add list=nice address="202.180.52.0/22" 
add list=nice address="202.182.160.0/22" 
add list=nice address="202.182.172.0/22" 
add list=nice address="203.77.208.0/22" 
add list=nice address="203.114.224.0/22" 
add list=nice address="203.123.60.0/22" 
add list=nice address="203.128.248.0/22" 
add list=nice address="203.142.76.0/22" 
add list=nice address="203.153.212.0/22" 
add list=nice address="203.153.216.0/22" 
add list=nice address="203.189.120.0/22" 
add list=nice address="203.190.52.0/22" 
add list=nice address="203.190.184.0/22" 
add list=nice address="203.201.160.0/22" 
add list=nice address="203.217.132.0/22" 
add list=nice address="203.217.188.0/22" 
add list=nice address="210.23.64.0/22" 
add list=nice address="210.23.72.0/22" 
add list=nice address="219.83.120.0/22" 
add list=nice address="223.165.4.0/22" 
add list=nice address="32.114.24.0/23" 
add list=nice address="49.0.0.0/23" 
add list=nice address="58.145.170.0/23" 
add list=nice address="58.147.184.0/23" 
add list=nice address="60.253.124.0/23" 
add list=nice address="101.50.16.0/23" 
add list=nice address="103.3.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.68.0/23" 
add list=nice address="110.232.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.84.0/23" 
add list=nice address="111.67.68.0/23" 
add list=nice address="111.67.74.0/23" 
add list=nice address="111.67.86.0/23" 
add list=nice address="111.67.88.0/23" 
add list=nice address="111.92.174.0/23" 
add list=nice address="112.78.96.0/23" 
add list=nice address="112.78.132.0/23" 
add list=nice address="112.215.6.0/23" 
add list=nice address="112.215.10.0/23" 
add list=nice address="112.215.14.0/23" 
add list=nice address="112.215.18.0/23" 
add list=nice address="112.215.22.0/23" 
add list=nice address="112.215.40.0/23" 
add list=nice address="112.215.44.0/23" 
add list=nice address="113.11.148.0/23" 
add list=nice address="113.11.152.0/23" 
add list=nice address="113.208.64.0/23" 
add list=nice address="114.4.14.0/23" 
add list=nice address="114.4.40.0/23" 
add list=nice address="114.6.6.0/23" 
add list=nice address="114.6.10.0/23" 
add list=nice address="114.6.12.0/23" 
add list=nice address="114.30.84.0/23" 
add list=nice address="114.141.58.0/23" 
add list=nice address="115.124.88.0/23" 
add list=nice address="115.166.100.0/23" 
add list=nice address="115.166.104.0/23" 
add list=nice address="115.178.128.0/23" 
add list=nice address="116.68.224.0/23" 
add list=nice address="116.90.162.0/23" 
add list=nice address="116.90.166.0/23" 
add list=nice address="116.90.170.0/23" 
add list=nice address="116.90.172.0/23" 
add list=nice address="116.193.190.0/23" 
add list=nice address="116.199.206.0/23" 
add list=nice address="116.212.100.0/23" 
add list=nice address="117.18.18.0/23" 
add list=nice address="117.102.68.0/23" 
add list=nice address="117.103.8.0/23" 
add list=nice address="117.103.14.0/23" 
add list=nice address="117.103.60.0/23" 
add list=nice address="118.98.226.0/23" 
add list=nice address="119.2.70.0/23" 
add list=nice address="119.18.152.0/23" 
add list=nice address="119.82.244.0/23" 
add list=nice address="119.110.72.0/23" 
add list=nice address="119.110.76.0/23" 
add list=nice address="119.252.172.0/23" 
add list=nice address="121.52.58.0/23" 
add list=nice address="121.52.60.0/23" 
add list=nice address="121.52.86.0/23" 
add list=nice address="121.52.88.0/23" 
add list=nice address="121.52.130.0/23" 
add list=nice address="121.101.188.0/23" 
add list=nice address="122.102.44.0/23" 
add list=nice address="122.128.16.0/23" 
add list=nice address="122.128.24.0/23" 
add list=nice address="124.40.254.0/23" 
add list=nice address="124.158.150.0/23" 
add list=nice address="124.158.152.0/23" 
add list=nice address="175.103.44.0/23" 
add list=nice address="175.184.248.0/23" 
add list=nice address="180.214.232.0/23" 
add list=nice address="180.233.154.0/23" 
add list=nice address="182.48.176.0/23" 
add list=nice address="182.253.0.0/23" 
add list=nice address="184.26.164.0/23" 
add list=nice address="202.0.88.0/23" 
add list=nice address="202.0.92.0/23" 
add list=nice address="202.4.160.0/23" 
add list=nice address="202.4.170.0/23" 
add list=nice address="202.8.28.0/23" 
add list=nice address="202.9.72.0/23" 
add list=nice address="202.10.62.0/23" 
add list=nice address="202.14.92.0/23" 
add list=nice address="202.20.106.0/23" 
add list=nice address="202.20.108.0/23" 
add list=nice address="202.43.64.0/23" 
add list=nice address="202.43.88.0/23" 
add list=nice address="202.43.116.0/23" 
add list=nice address="202.46.14.0/23" 
add list=nice address="202.46.130.0/23" 
add list=nice address="202.46.240.0/23" 
add list=nice address="202.46.252.0/23" 
add list=nice address="202.47.90.0/23" 
add list=nice address="202.51.60.0/23" 
add list=nice address="202.51.102.0/23" 
add list=nice address="202.51.110.0/23" 
add list=nice address="202.51.114.0/23" 
add list=nice address="202.51.222.0/23" 
add list=nice address="202.52.48.0/23" 
add list=nice address="202.52.58.0/23" 
add list=nice address="202.55.160.0/23" 
add list=nice address="202.57.12.0/23" 
add list=nice address="202.58.238.0/23" 
add list=nice address="202.58.242.0/23" 
add list=nice address="202.59.194.0/23" 
add list=nice address="202.59.196.0/23" 
add list=nice address="202.61.98.0/23" 
add list=nice address="202.61.100.0/23" 
add list=nice address="202.61.104.0/23" 
add list=nice address="202.61.112.0/23" 
add list=nice address="202.61.124.0/23" 
add list=nice address="202.73.100.0/23" 
add list=nice address="202.75.20.0/23" 
add list=nice address="202.75.28.0/23" 
add list=nice address="202.81.62.0/23" 
add list=nice address="202.87.246.0/23" 
add list=nice address="202.89.116.0/23" 
add list=nice address="202.90.194.0/23" 
add list=nice address="202.90.198.0/23" 
add list=nice address="202.93.246.0/23" 
add list=nice address="202.94.84.0/23" 
add list=nice address="202.124.196.0/23" 
add list=nice address="202.125.80.0/23" 
add list=nice address="202.125.88.0/23" 
add list=nice address="202.125.100.0/23" 
add list=nice address="202.129.216.0/23" 
add list=nice address="202.135.6.0/23" 
add list=nice address="202.138.252.0/23" 
add list=nice address="202.146.4.0/23" 
add list=nice address="202.146.36.0/23" 
add list=nice address="202.147.228.0/23" 
add list=nice address="202.147.232.0/23" 
add list=nice address="202.147.240.0/23" 
add list=nice address="202.150.166.0/23" 
add list=nice address="202.152.194.0/23" 
add list=nice address="202.152.196.0/23" 
add list=nice address="202.152.206.0/23" 
add list=nice address="202.152.240.0/23" 
add list=nice address="202.154.176.0/23" 
add list=nice address="202.158.130.0/23" 
add list=nice address="202.162.46.0/23" 
add list=nice address="202.179.184.0/23" 
add list=nice address="202.180.4.0/23" 
add list=nice address="202.180.8.0/23" 
add list=nice address="202.182.164.0/23" 
add list=nice address="202.182.168.0/23" 
add list=nice address="202.182.176.0/23" 
add list=nice address="202.182.182.0/23" 
add list=nice address="202.182.184.0/23" 
add list=nice address="202.191.2.0/23" 
add list=nice address="203.6.148.0/23" 
add list=nice address="203.12.20.0/23" 
add list=nice address="203.21.74.0/23" 
add list=nice address="203.24.76.0/23" 
add list=nice address="203.27.6.0/23" 
add list=nice address="203.29.26.0/23" 
add list=nice address="203.30.236.0/23" 
add list=nice address="203.30.254.0/23" 
add list=nice address="203.31.164.0/23" 
add list=nice address="203.34.118.0/23" 
add list=nice address="203.57.24.0/23" 
add list=nice address="203.77.214.0/23" 
add list=nice address="203.77.216.0/23" 
add list=nice address="203.77.240.0/23" 
add list=nice address="203.77.246.0/23" 
add list=nice address="203.79.26.0/23" 
add list=nice address="203.89.146.0/23" 
add list=nice address="203.99.96.0/23" 
add list=nice address="203.99.102.0/23" 
add list=nice address="203.99.130.0/23" 
add list=nice address="203.134.232.0/23" 
add list=nice address="203.146.36.0/23" 
add list=nice address="203.148.84.0/23" 
add list=nice address="203.153.60.0/23" 
add list=nice address="203.189.88.0/23" 
add list=nice address="203.190.36.0/23" 
add list=nice address="203.190.48.0/23" 
add list=nice address="203.190.190.0/23" 
add list=nice address="203.194.70.0/23" 
add list=nice address="203.201.50.0/23" 
add list=nice address="203.201.166.0/23" 
add list=nice address="203.209.188.0/23" 
add list=nice address="203.210.80.0/23" 
add list=nice address="203.217.172.0/23" 
add list=nice address="203.223.90.0/23" 
add list=nice address="210.23.76.0/23" 
add list=nice address="219.83.68.0/23" 
add list=nice address="219.83.124.0/23" 
add list=nice address="223.255.224.0/23" 
add list=nice address="27.111.32.0/24" 
add list=nice address="27.111.36.0/24" 
add list=nice address="27.111.63.0/24" 
add list=nice address="32.234.168.0/24" 
add list=nice address="32.234.170.0/24" 
add list=nice address="49.0.2.0/24" 
add list=nice address="58.147.188.0/24" 
add list=nice address="58.147.191.0/24" 
add list=nice address="60.253.126.0/24" 
add list=nice address="101.0.5.0/24" 
add list=nice address="101.0.6.0/24" 
add list=nice address="103.3.78.0/24" 
add list=nice address="110.232.78.0/24" 
add list=nice address="111.67.71.0/24" 
add list=nice address="111.67.73.0/24" 
add list=nice address="111.67.80.0/24" 
add list=nice address="111.67.83.0/24" 
add list=nice address="111.67.84.0/24" 
add list=nice address="111.67.91.0/24" 
add list=nice address="111.67.95.0/24" 
add list=nice address="111.92.160.0/24" 
add list=nice address="111.92.172.0/24" 
add list=nice address="111.223.252.0/24" 
add list=nice address="112.78.33.0/24" 
add list=nice address="112.78.39.0/24" 
add list=nice address="112.78.100.0/24" 
add list=nice address="112.78.188.0/24" 
add list=nice address="112.78.191.0/24" 
add list=nice address="112.215.5.0/24" 
add list=nice address="112.215.13.0/24" 
add list=nice address="112.215.16.0/24" 
add list=nice address="112.215.21.0/24" 
add list=nice address="112.215.27.0/24" 
add list=nice address="112.215.29.0/24" 
add list=nice address="112.215.30.0/24" 
add list=nice address="112.215.33.0/24" 
add list=nice address="112.215.34.0/24" 
add list=nice address="112.215.42.0/24" 
add list=nice address="112.215.46.0/24" 
add list=nice address="112.215.49.0/24" 
add list=nice address="112.215.50.0/24" 
add list=nice address="113.11.132.0/24" 
add list=nice address="113.11.143.0/24" 
add list=nice address="113.11.156.0/24" 
add list=nice address="113.11.159.0/24" 
add list=nice address="113.208.67.0/24" 
add list=nice address="114.1.3.0/24" 
add list=nice address="114.4.1.0/24" 
add list=nice address="114.4.12.0/24" 
add list=nice address="114.4.16.0/24" 
add list=nice address="114.4.21.0/24" 
add list=nice address="114.4.35.0/24" 
add list=nice address="114.4.44.0/24" 
add list=nice address="114.4.47.0/24" 
add list=nice address="114.5.1.0/24" 
add list=nice address="114.5.5.0/24" 
add list=nice address="114.6.8.0/24" 
add list=nice address="114.6.14.0/24" 
add list=nice address="114.30.86.0/24" 
add list=nice address="114.129.18.0/24" 
add list=nice address="114.141.57.0/24" 
add list=nice address="114.141.60.0/24" 
add list=nice address="115.124.90.0/24" 
add list=nice address="115.166.123.0/24" 
add list=nice address="116.12.40.0/24" 
add list=nice address="116.12.43.0/24" 
add list=nice address="116.68.165.0/24" 
add list=nice address="116.68.168.0/24" 
add list=nice address="116.90.161.0/24" 
add list=nice address="116.90.165.0/24" 
add list=nice address="116.90.168.0/24" 
add list=nice address="116.193.188.0/24" 
add list=nice address="116.199.205.0/24" 
add list=nice address="117.18.17.0/24" 
add list=nice address="117.18.20.0/24" 
add list=nice address="117.102.72.0/24" 
add list=nice address="117.103.11.0/24" 
add list=nice address="118.91.128.0/24" 
add list=nice address="119.82.237.0/24" 
add list=nice address="119.82.239.0/24" 
add list=nice address="119.82.247.0/24" 
add list=nice address="119.110.74.0/24" 
add list=nice address="119.110.79.0/24" 
add list=nice address="120.89.92.0/24" 
add list=nice address="121.52.1.0/24" 
add list=nice address="121.52.25.0/24" 
add list=nice address="121.52.29.0/24" 
add list=nice address="121.52.35.0/24" 
add list=nice address="121.52.40.0/24" 
add list=nice address="121.52.42.0/24" 
add list=nice address="121.52.45.0/24" 
add list=nice address="121.52.62.0/24" 
add list=nice address="121.52.84.0/24" 
add list=nice address="121.52.91.0/24" 
add list=nice address="121.52.129.0/24" 
add list=nice address="121.101.190.0/24" 
add list=nice address="122.102.47.0/24" 
add list=nice address="122.102.52.0/24" 
add list=nice address="123.108.97.0/24" 
add list=nice address="123.176.124.0/24" 
add list=nice address="123.176.127.0/24" 
add list=nice address="124.158.141.0/24" 
add list=nice address="152.158.247.0/24" 
add list=nice address="175.103.49.0/24" 
add list=nice address="175.103.50.0/24" 
add list=nice address="175.103.60.0/24" 
add list=nice address="180.92.212.0/24" 
add list=nice address="180.150.232.0/24" 
add list=nice address="180.150.244.0/24" 
add list=nice address="180.214.234.0/24" 
add list=nice address="180.233.119.0/24" 
add list=nice address="180.233.153.0/24" 
add list=nice address="182.16.160.0/24" 
add list=nice address="182.253.2.0/24" 
add list=nice address="192.5.5.0/24" 
add list=nice address="192.8.8.0/24" 
add list=nice address="192.23.186.0/24" 
add list=nice address="193.194.194.0/24" 
add list=nice address="202.1.236.0/24" 
add list=nice address="202.3.14.0/24" 
add list=nice address="202.4.179.0/24" 
add list=nice address="202.4.185.0/24" 
add list=nice address="202.9.69.0/24" 
add list=nice address="202.9.85.0/24" 
add list=nice address="202.10.36.0/24" 
add list=nice address="202.10.39.0/24" 
add list=nice address="202.10.44.0/24" 
add list=nice address="202.10.61.0/24" 
add list=nice address="202.12.75.0/24" 
add list=nice address="202.14.255.0/24" 
add list=nice address="202.37.120.0/24" 
add list=nice address="202.45.149.0/24" 
add list=nice address="202.46.12.0/24" 
add list=nice address="202.46.129.0/24" 
add list=nice address="202.47.80.0/24" 
add list=nice address="202.47.88.0/24" 
add list=nice address="202.51.100.0/24" 
add list=nice address="202.51.108.0/24" 
add list=nice address="202.51.113.0/24" 
add list=nice address="202.51.220.0/24" 
add list=nice address="202.52.50.0/24" 
add list=nice address="202.52.52.0/24" 
add list=nice address="202.52.131.0/24" 
add list=nice address="202.52.132.0/24" 
add list=nice address="202.55.162.0/24" 
add list=nice address="202.55.172.0/24" 
add list=nice address="202.57.14.0/24" 
add list=nice address="202.58.124.0/24" 
add list=nice address="202.59.192.0/24" 
add list=nice address="202.59.198.0/24" 
add list=nice address="202.59.255.0/24" 
add list=nice address="202.61.96.0/24" 
add list=nice address="202.61.126.0/24" 
add list=nice address="202.65.227.0/24" 
add list=nice address="202.70.136.0/24" 
add list=nice address="202.70.138.0/24" 
add list=nice address="202.72.196.0/24" 
add list=nice address="202.72.202.0/24" 
add list=nice address="202.72.206.0/24" 
add list=nice address="202.74.43.0/24" 
add list=nice address="202.75.22.0/24" 
add list=nice address="202.75.31.0/24" 
add list=nice address="202.81.32.0/24" 
add list=nice address="202.81.49.0/24" 
add list=nice address="202.87.245.0/24" 
add list=nice address="202.93.245.0/24" 
add list=nice address="202.94.80.0/24" 
add list=nice address="202.95.144.0/24" 
add list=nice address="202.95.147.0/24" 
add list=nice address="202.124.203.0/24" 
add list=nice address="202.124.205.0/24" 
add list=nice address="202.135.5.0/24" 
add list=nice address="202.135.16.0/24" 
add list=nice address="202.135.23.0/24" 
add list=nice address="202.137.225.0/24" 
add list=nice address="202.137.230.0/24" 
add list=nice address="202.146.142.0/24" 
add list=nice address="202.147.230.0/24" 
add list=nice address="202.147.234.0/24" 
add list=nice address="202.150.164.0/24" 
add list=nice address="202.151.8.0/24" 
add list=nice address="202.152.192.0/24" 
add list=nice address="202.152.199.0/24" 
add list=nice address="202.152.243.0/24" 
add list=nice address="202.152.244.0/24" 
add list=nice address="202.152.246.0/24" 
add list=nice address="202.153.159.0/24" 
add list=nice address="202.154.179.0/24" 
add list=nice address="202.154.183.0/24" 
add list=nice address="202.154.185.0/24" 
add list=nice address="202.154.187.0/24" 
add list=nice address="202.158.129.0/24" 
add list=nice address="202.158.252.0/24" 
add list=nice address="202.160.254.0/24" 
add list=nice address="202.162.44.0/24" 
add list=nice address="202.167.97.0/24" 
add list=nice address="202.169.248.0/24" 
add list=nice address="202.171.233.0/24" 
add list=nice address="202.179.186.0/24" 
add list=nice address="202.180.7.0/24" 
add list=nice address="202.180.10.0/24" 
add list=nice address="202.180.13.0/24" 
add list=nice address="202.180.14.0/24" 
add list=nice address="202.180.48.0/24" 
add list=nice address="202.180.51.0/24" 
add list=nice address="202.182.166.0/24" 
add list=nice address="202.182.170.0/24" 
add list=nice address="202.182.189.0/24" 
add list=nice address="203.1.25.0/24" 
add list=nice address="203.14.176.0/24" 
add list=nice address="203.14.183.0/24" 
add list=nice address="203.17.21.0/24" 
add list=nice address="203.19.4.0/24" 
add list=nice address="203.77.212.0/24" 
add list=nice address="203.77.220.0/24" 
add list=nice address="203.77.223.0/24" 
add list=nice address="203.77.255.0/24" 
add list=nice address="203.79.29.0/24" 
add list=nice address="203.89.148.0/24" 
add list=nice address="203.99.98.0/24" 
add list=nice address="203.99.119.0/24" 
add list=nice address="203.99.120.0/24" 
add list=nice address="203.99.123.0/24" 
add list=nice address="203.99.127.0/24" 
add list=nice address="203.119.13.0/24" 
add list=nice address="203.119.17.0/24" 
add list=nice address="203.119.112.0/24" 
add list=nice address="203.134.234.0/24" 
add list=nice address="203.134.238.0/24" 
add list=nice address="203.142.72.0/24" 
add list=nice address="203.146.33.0/24" 
add list=nice address="203.153.49.0/24" 
add list=nice address="203.160.128.0/24" 
add list=nice address="203.163.76.0/24" 
add list=nice address="203.163.81.0/24" 
add list=nice address="203.171.221.0/24" 
add list=nice address="203.173.89.0/24" 
add list=nice address="203.173.90.0/24" 
add list=nice address="203.190.51.0/24" 
add list=nice address="203.190.188.0/24" 
add list=nice address="203.194.90.0/24" 
add list=nice address="203.196.90.0/24" 
add list=nice address="203.207.52.0/24" 
add list=nice address="203.207.55.0/24" 
add list=nice address="203.207.59.0/24" 
add list=nice address="203.209.190.0/24" 
add list=nice address="203.210.83.0/24" 
add list=nice address="203.210.87.0/24" 
add list=nice address="203.215.48.0/24" 
add list=nice address="203.215.50.0/24" 
add list=nice address="203.217.140.0/24" 
add list=nice address="210.23.68.0/24" 
add list=nice address="216.244.94.0/24" 
add list=nice address="218.100.70.0/24" 
add list=nice address="219.83.70.0/24" 
add list=nice address="223.255.229.0/24" 
add list=nice address="223.255.230.0/24"

 

 

  • Kemudian kembali di “New Terminal” winbox ketik printah berikut di “New Terminal” winbox,perintahnya:

Keterangan:
Perhatikan interface local di bawah saya beri warna merah,jika nama interface anda yang mengarah ke client beda namanya tinggal anda tukar local dengan nama interface yang mengarah ke client anda:

/ip firewall address-list
add address=192.168.100.2 list=CLIENT-NET
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=nice in-interface=LOCAL
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=!nice
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN
/queue tree
add name=TRAFIK-DOWN parent=global-out
add name=TRAFIK-UP parent=global-in
add name=CLIENT-NET parent=TRAFIK-DOWN
add name=IIX-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET
add name=<CLIENT-NET parent=TRAFIK-UP
add name=IIX-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET

 

Demikian cara memisahkan bandwidth local dan internasional. selamat mencoba…