MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

MEMISAHKAN BANDWITH LOCAL DAN INTERNATIONAL

Jika anda ingin membagi bandwidth di Mikrotik beda antara local dan internasional,contoh client1 bandwidth untuk Lokal (seperti yahoo.co.id itu local)1 Mbps dan Internasionalnya (seperti yahoo.com itu internasional)512 Kbps,berikut ini caranya:

  • Remote Mikrotik anda dengan Winbox kemudian pilih “New Terminal
  • Topologi interface saya:
    • public:interface yang mengarah ke internet (Modem)
    • local:interface yang mengarah ke client
  • Selanjutnya Masih di “New Terminal”,copy address list di bawah ini kemudian pastekan di “New Terminal” mikrotik:
/ip firewall address-list 
add list=nice address="1.2.3.4" 
remove [find list="nice"] 
add list=nice address="182.0.0.0/12" 
add list=nice address="114.120.0.0/13" 
add list=nice address="120.168.0.0/13" 
add list=nice address="114.56.0.0/14" 
add list=nice address="120.166.0.0/15" 
add list=nice address="125.162.0.0/16" 
add list=nice address="125.163.0.0/16" 
add list=nice address="125.160.0.0/16" 
add list=nice address="125.161.0.0/16" 
add list=nice address="125.166.0.0/16" 
add list=nice address="125.167.0.0/16" 
add list=nice address="125.164.0.0/16" 
add list=nice address="125.165.0.0/16" 
add list=nice address="223.164.0.0/16" 
add list=nice address="180.251.0.0/16" 
add list=nice address="180.250.0.0/16" 
add list=nice address="180.249.0.0/16" 
add list=nice address="180.248.0.0/16" 
add list=nice address="180.254.0.0/16" 
add list=nice address="180.253.0.0/16" 
add list=nice address="180.252.0.0/16" 
add list=nice address="120.163.0.0/16" 
add list=nice address="180.243.0.0/16" 
add list=nice address="120.162.0.0/16" 
add list=nice address="180.242.0.0/16" 
add list=nice address="120.161.0.0/16" 
add list=nice address="180.241.0.0/16" 
add list=nice address="120.160.0.0/16" 
add list=nice address="180.247.0.0/16" 
add list=nice address="180.246.0.0/16" 
add list=nice address="180.245.0.0/16" 
add list=nice address="180.244.0.0/16" 
add list=nice address="117.54.0.0/16" 
add list=nice address="124.81.0.0/16" 
add list=nice address="222.124.0.0/16" 
add list=nice address="61.94.0.0/16" 
add list=nice address="118.96.0.0/16" 
add list=nice address="118.97.0.0/16" 
add list=nice address="167.205.0.0/16" 
add list=nice address="110.139.0.0/16" 
add list=nice address="110.138.0.0/16" 
add list=nice address="110.137.0.0/16" 
add list=nice address="110.136.0.0/16" 
add list=nice address="202.158.0.0/17" 
add list=nice address="61.5.0.0/17" 
add list=nice address="124.195.0.0/17" 
add list=nice address="180.240.128.0/17" 
add list=nice address="118.98.0.0/17" 
add list=nice address="202.155.0.0/17" 
add list=nice address="120.165.0.0/17" 
add list=nice address="119.11.128.0/17" 
add list=nice address="125.252.64.0/18" 
add list=nice address="118.99.64.0/18" 
add list=nice address="152.118.128.0/18" 
add list=nice address="152.118.192.0/18" 
add list=nice address="152.118.0.0/18" 
add list=nice address="152.118.64.0/18" 
add list=nice address="221.132.192.0/18" 
add list=nice address="125.208.128.0/18" 
add list=nice address="124.153.0.0/18" 
add list=nice address="222.165.192.0/18" 
add list=nice address="61.14.128.0/18" 
add list=nice address="203.130.192.0/18" 
add list=nice address="203.192.128.0/18" 
add list=nice address="210.210.128.0/18" 
add list=nice address="202.147.0.0/18" 
add list=nice address="202.152.0.0/18" 
add list=nice address="202.173.64.0/19" 
add list=nice address="203.100.128.0/19" 
add list=nice address="114.199.96.0/19" 
add list=nice address="202.171.0.0/19" 
add list=nice address="202.47.192.0/19" 
add list=nice address="202.169.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.224.0/19" 
add list=nice address="202.149.128.0/19" 
add list=nice address="122.152.128.0/19" 
add list=nice address="202.149.64.0/19" 
add list=nice address="202.146.224.0/19" 
add list=nice address="202.155.128.0/19" 
add list=nice address="118.82.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.0.0/19" 
add list=nice address="61.247.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.0.0/19" 
add list=nice address="111.94.32.0/19" 
add list=nice address="111.94.64.0/19" 
add list=nice address="111.94.96.0/19" 
add list=nice address="111.94.128.0/19" 
add list=nice address="111.94.160.0/19" 
add list=nice address="111.94.192.0/19" 
add list=nice address="111.95.0.0/19" 
add list=nice address="111.95.32.0/19" 
add list=nice address="111.95.64.0/19" 
add list=nice address="111.95.96.0/19" 
add list=nice address="111.95.128.0/19" 
add list=nice address="111.95.160.0/19" 
add list=nice address="111.95.192.0/19" 
add list=nice address="114.79.0.0/19" 
add list=nice address="114.79.32.0/19" 
add list=nice address="117.102.96.0/19" 
add list=nice address="117.104.192.0/19" 
add list=nice address="118.98.160.0/19" 
add list=nice address="118.98.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.0.0/19" 
add list=nice address="118.136.32.0/19" 
add list=nice address="118.136.64.0/19" 
add list=nice address="118.136.96.0/19" 
add list=nice address="118.136.128.0/19" 
add list=nice address="118.136.160.0/19" 
add list=nice address="118.136.192.0/19" 
add list=nice address="118.136.224.0/19" 
add list=nice address="118.137.0.0/19" 
add list=nice address="118.137.32.0/19" 
add list=nice address="118.137.64.0/19" 
add list=nice address="118.137.96.0/19" 
add list=nice address="118.137.128.0/19" 
add list=nice address="118.137.160.0/19" 
add list=nice address="118.137.192.0/19" 
add list=nice address="118.137.224.0/19" 
add list=nice address="120.164.0.0/19" 
add list=nice address="123.231.224.0/19" 
add list=nice address="202.43.160.0/19" 
add list=nice address="202.46.64.0/19" 
add list=nice address="202.53.224.0/19" 
add list=nice address="202.77.96.0/19" 
add list=nice address="202.137.0.0/19" 
add list=nice address="202.148.0.0/19" 
add list=nice address="202.150.64.0/19" 
add list=nice address="202.153.224.0/19" 
add list=nice address="202.154.0.0/19" 
add list=nice address="202.154.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.0.0/19" 
add list=nice address="202.159.32.0/19" 
add list=nice address="202.159.64.0/19" 
add list=nice address="202.159.96.0/19" 
add list=nice address="202.162.192.0/19" 
add list=nice address="203.123.224.0/19" 
add list=nice address="203.128.64.0/19" 
add list=nice address="203.153.96.0/19" 
add list=nice address="219.83.0.0/19" 
add list=nice address="219.83.32.0/19" 
add list=nice address="27.50.16.0/20" 
add list=nice address="27.124.80.0/20" 
add list=nice address="49.128.176.0/20" 
add list=nice address="60.253.96.0/20" 
add list=nice address="61.8.64.0/20" 
add list=nice address="110.5.96.0/20" 
add list=nice address="111.68.112.0/20" 
add list=nice address="111.94.224.0/20" 
add list=nice address="111.95.224.0/20" 
add list=nice address="113.212.112.0/20" 
add list=nice address="114.134.64.0/20" 
add list=nice address="114.199.80.0/20" 
add list=nice address="115.124.64.0/20" 
add list=nice address="116.213.48.0/20" 
add list=nice address="117.20.48.0/20" 
add list=nice address="117.74.112.0/20" 
add list=nice address="117.102.80.0/20" 
add list=nice address="119.2.80.0/20" 
add list=nice address="119.235.16.0/20" 
add list=nice address="119.235.208.0/20" 
add list=nice address="121.52.64.0/20" 
add list=nice address="121.100.16.0/20" 
add list=nice address="122.129.96.0/20" 
add list=nice address="122.129.192.0/20" 
add list=nice address="122.152.160.0/20" 
add list=nice address="122.200.0.0/20" 
add list=nice address="122.248.32.0/20" 
add list=nice address="175.158.32.0/20" 
add list=nice address="180.178.96.0/20" 
add list=nice address="180.214.240.0/20" 
add list=nice address="182.16.240.0/20" 
add list=nice address="182.23.16.0/20" 
add list=nice address="182.23.32.0/20" 
add list=nice address="182.23.160.0/20" 
add list=nice address="182.48.160.0/20" 
add list=nice address="183.91.64.0/20" 
add list=nice address="184.86.64.0/20" 
add list=nice address="202.3.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.208.0/20" 
add list=nice address="202.6.224.0/20" 
add list=nice address="202.46.144.0/20" 
add list=nice address="202.47.64.0/20" 
add list=nice address="202.51.192.0/20" 
add list=nice address="202.51.224.0/20" 
add list=nice address="202.58.64.0/20" 
add list=nice address="202.58.160.0/20" 
add list=nice address="202.58.192.0/20" 
add list=nice address="202.59.160.0/20" 
add list=nice address="202.62.16.0/20" 
add list=nice address="202.65.112.0/20" 
add list=nice address="202.67.32.0/20" 
add list=nice address="202.69.96.0/20" 
add list=nice address="202.70.48.0/20" 
add list=nice address="202.72.208.0/20" 
add list=nice address="202.73.112.0/20" 
add list=nice address="202.73.224.0/20" 
add list=nice address="202.75.96.0/20" 
add list=nice address="202.78.192.0/20" 
add list=nice address="202.80.112.0/20" 
add list=nice address="202.80.208.0/20" 
add list=nice address="202.87.176.0/20" 
add list=nice address="202.89.208.0/20" 
add list=nice address="202.92.192.0/20" 
add list=nice address="202.93.16.0/20" 
add list=nice address="202.93.32.0/20" 
add list=nice address="202.93.128.0/20" 
add list=nice address="202.93.224.0/20" 
add list=nice address="202.95.128.0/20" 
add list=nice address="202.122.160.0/20" 
add list=nice address="202.123.224.0/20" 
add list=nice address="202.127.96.0/20" 
add list=nice address="202.138.224.0/20" 
add list=nice address="202.143.32.0/20" 
add list=nice address="202.145.0.0/20" 
add list=nice address="202.147.192.0/20" 
add list=nice address="202.150.128.0/20" 
add list=nice address="202.152.160.0/20" 
add list=nice address="202.152.224.0/20" 
add list=nice address="202.153.16.0/20" 
add list=nice address="202.165.32.0/20" 
add list=nice address="202.169.224.0/20" 
add list=nice address="202.182.48.0/20" 
add list=nice address="203.77.224.0/20" 
add list=nice address="203.78.112.0/20" 
add list=nice address="203.83.32.0/20" 
add list=nice address="203.89.16.0/20" 
add list=nice address="203.161.16.0/20" 
add list=nice address="203.166.192.0/20" 
add list=nice address="210.57.208.0/20" 
add list=nice address="210.79.208.0/20" 
add list=nice address="210.247.240.0/20" 
add list=nice address="219.83.80.0/20" 
add list=nice address="219.83.96.0/20" 
add list=nice address="220.157.96.0/20" 
add list=nice address="223.25.96.0/20" 
add list=nice address="223.27.144.0/20" 
add list=nice address="27.112.64.0/21" 
add list=nice address="27.121.80.0/21" 
add list=nice address="27.123.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.0.0/21" 
add list=nice address="27.131.248.0/21" 
add list=nice address="49.156.56.0/21" 
add list=nice address="58.65.240.0/21" 
add list=nice address="60.253.112.0/21" 
add list=nice address="110.35.80.0/21" 
add list=nice address="110.44.168.0/21" 
add list=nice address="110.50.80.0/21" 
add list=nice address="110.76.144.0/21" 
add list=nice address="111.68.24.0/21" 
add list=nice address="111.94.240.0/21" 
add list=nice address="112.78.40.0/21" 
add list=nice address="112.78.136.0/21" 
add list=nice address="112.78.144.0/21" 
add list=nice address="112.78.168.0/21" 
add list=nice address="112.78.176.0/21" 
add list=nice address="112.109.16.0/21" 
add list=nice address="113.20.136.0/21" 
add list=nice address="113.212.160.0/21" 
add list=nice address="114.31.240.0/21" 
add list=nice address="114.110.16.0/21" 
add list=nice address="114.110.40.0/21" 
add list=nice address="114.141.48.0/21" 
add list=nice address="114.141.88.0/21" 
add list=nice address="115.69.216.0/21" 
add list=nice address="115.85.64.0/21" 
add list=nice address="115.124.80.0/21" 
add list=nice address="115.178.48.0/21" 
add list=nice address="115.178.120.0/21" 
add list=nice address="116.0.0.0/21" 
add list=nice address="116.50.24.0/21" 
add list=nice address="116.66.200.0/21" 
add list=nice address="116.68.248.0/21" 
add list=nice address="116.90.208.0/21" 
add list=nice address="116.197.128.0/21" 
add list=nice address="116.212.72.0/21" 
add list=nice address="116.254.96.0/21" 
add list=nice address="117.102.160.0/21" 
add list=nice address="117.103.32.0/21" 
add list=nice address="117.103.48.0/21" 
add list=nice address="117.103.168.0/21" 
add list=nice address="117.121.200.0/21" 
add list=nice address="119.2.40.0/21" 
add list=nice address="119.2.48.0/21" 
add list=nice address="119.2.72.0/21" 
add list=nice address="119.10.176.0/21" 
add list=nice address="119.47.88.0/21" 
add list=nice address="119.82.224.0/21" 
add list=nice address="119.110.64.0/21" 
add list=nice address="119.110.80.0/21" 
add list=nice address="119.235.248.0/21" 
add list=nice address="119.252.104.0/21" 
add list=nice address="119.252.128.0/21" 
add list=nice address="119.252.160.0/21" 
add list=nice address="120.29.152.0/21" 
add list=nice address="120.136.16.0/21" 
add list=nice address="120.164.40.0/21" 
add list=nice address="121.50.32.0/21" 
add list=nice address="121.52.48.0/21" 
add list=nice address="121.52.136.0/21" 
add list=nice address="121.58.184.0/21" 
add list=nice address="121.101.128.0/21" 
add list=nice address="122.49.224.0/21" 
add list=nice address="122.129.112.0/21" 
add list=nice address="122.144.0.0/21" 
add list=nice address="122.152.184.0/21" 
add list=nice address="122.200.48.0/21" 
add list=nice address="122.200.144.0/21" 
add list=nice address="123.108.8.0/21" 
add list=nice address="123.255.200.0/21" 
add list=nice address="124.6.32.0/21" 
add list=nice address="124.66.160.0/21" 
add list=nice address="124.158.128.0/21" 
add list=nice address="175.45.184.0/21" 
add list=nice address="175.103.32.0/21" 
add list=nice address="175.106.8.0/21" 
add list=nice address="175.106.16.0/21" 
add list=nice address="175.111.112.0/21" 
add list=nice address="175.176.160.0/21" 
add list=nice address="180.211.88.0/21" 
add list=nice address="182.23.8.0/21" 
add list=nice address="182.23.48.0/21" 
add list=nice address="182.255.0.0/21" 
add list=nice address="183.91.80.0/21" 
add list=nice address="202.43.248.0/21" 
add list=nice address="202.46.0.0/21" 
add list=nice address="202.46.24.0/21" 
add list=nice address="202.51.16.0/21" 
add list=nice address="202.51.120.0/21" 
add list=nice address="202.51.208.0/21" 
add list=nice address="202.57.0.0/21" 
add list=nice address="202.57.24.0/21" 
add list=nice address="202.58.176.0/21" 
add list=nice address="202.59.200.0/21" 
add list=nice address="202.67.8.0/21" 
add list=nice address="202.73.104.0/21" 
add list=nice address="202.74.72.0/21" 
add list=nice address="202.87.248.0/21" 
add list=nice address="202.91.8.0/21" 
add list=nice address="202.91.24.0/21" 
add list=nice address="202.122.8.0/21" 
add list=nice address="202.129.184.0/21" 
add list=nice address="202.133.0.0/21" 
add list=nice address="202.134.0.0/21" 
add list=nice address="202.138.240.0/21" 
add list=nice address="202.146.128.0/21" 
add list=nice address="202.146.176.0/21" 
add list=nice address="202.147.248.0/21" 
add list=nice address="202.150.168.0/21" 
add list=nice address="202.152.248.0/21" 
add list=nice address="202.153.128.0/21" 
add list=nice address="202.153.144.0/21" 
add list=nice address="202.158.136.0/21" 
add list=nice address="202.162.32.0/21" 
add list=nice address="202.164.216.0/21" 
add list=nice address="202.169.240.0/21" 
add list=nice address="202.173.16.0/21" 
add list=nice address="203.80.8.0/21" 
add list=nice address="203.81.184.0/21" 
add list=nice address="203.83.24.0/21" 
add list=nice address="203.84.136.0/21" 
add list=nice address="203.84.152.0/21" 
add list=nice address="203.135.176.0/21" 
add list=nice address="203.142.64.0/21" 
add list=nice address="203.142.80.0/21" 
add list=nice address="203.153.24.0/21" 
add list=nice address="203.160.56.0/21" 
add list=nice address="203.174.8.0/21" 
add list=nice address="203.190.40.0/21" 
add list=nice address="203.190.112.0/21" 
add list=nice address="203.190.240.0/21" 
add list=nice address="203.191.40.0/21" 
add list=nice address="203.201.168.0/21" 
add list=nice address="219.83.72.0/21" 
add list=nice address="219.83.112.0/21" 
add list=nice address="220.247.168.0/21" 
add list=nice address="222.229.80.0/21" 
add list=nice address="14.102.152.0/22" 
add list=nice address="42.62.176.0/22" 
add list=nice address="49.0.4.0/22" 
add list=nice address="49.0.24.0/22" 
add list=nice address="49.50.4.0/22" 
add list=nice address="49.50.8.0/22" 
add list=nice address="49.156.20.0/22" 
add list=nice address="58.145.172.0/22" 
add list=nice address="60.253.120.0/22" 
add list=nice address="79.140.192.0/22" 
add list=nice address="101.50.0.0/22" 
add list=nice address="101.203.168.0/22" 
add list=nice address="110.92.72.0/22" 
add list=nice address="110.93.12.0/22" 
add list=nice address="110.232.72.0/22" 
add list=nice address="110.232.80.0/22" 
add list=nice address="111.67.64.0/22" 
add list=nice address="111.67.76.0/22" 
add list=nice address="111.92.164.0/22" 
add list=nice address="111.92.168.0/22" 
add list=nice address="111.221.40.0/22" 
add list=nice address="112.78.128.0/22" 
add list=nice address="112.78.152.0/22" 
add list=nice address="112.78.184.0/22" 
add list=nice address="113.11.128.0/22" 
add list=nice address="113.11.144.0/22" 
add list=nice address="113.20.28.0/22" 
add list=nice address="113.52.148.0/22" 
add list=nice address="114.30.80.0/22" 
add list=nice address="115.124.92.0/22" 
add list=nice address="115.166.96.0/22" 
add list=nice address="115.166.108.0/22" 
add list=nice address="115.166.112.0/22" 
add list=nice address="115.166.124.0/22" 
add list=nice address="116.12.44.0/22" 
add list=nice address="116.90.176.0/22" 
add list=nice address="116.199.200.0/22" 
add list=nice address="116.212.96.0/22" 
add list=nice address="117.102.64.0/22" 
add list=nice address="117.102.76.0/22" 
add list=nice address="117.103.0.0/22" 
add list=nice address="117.103.56.0/22" 
add list=nice address="118.98.232.0/22" 
add list=nice address="119.2.64.0/22" 
add list=nice address="119.82.232.0/22" 
add list=nice address="119.82.240.0/22" 
add list=nice address="119.252.168.0/22" 
add list=nice address="120.89.88.0/22" 
add list=nice address="121.52.80.0/22" 
add list=nice address="121.52.92.0/22" 
add list=nice address="121.52.132.0/22" 
add list=nice address="121.101.184.0/22" 
add list=nice address="122.102.40.0/22" 
add list=nice address="122.102.48.0/22" 
add list=nice address="123.176.120.0/22" 
add list=nice address="124.6.40.0/22" 
add list=nice address="124.40.248.0/22" 
add list=nice address="124.158.136.0/22" 
add list=nice address="138.32.236.0/22" 
add list=nice address="146.23.252.0/22" 
add list=nice address="175.103.40.0/22" 
add list=nice address="175.103.52.0/22" 
add list=nice address="175.103.56.0/22" 
add list=nice address="175.111.88.0/22" 
add list=nice address="180.131.144.0/22" 
add list=nice address="180.178.92.0/22" 
add list=nice address="180.222.216.0/22" 
add list=nice address="180.233.156.0/22" 
add list=nice address="180.235.148.0/22" 
add list=nice address="182.23.4.0/22" 
add list=nice address="182.23.64.0/22" 
add list=nice address="182.255.16.0/22" 
add list=nice address="183.182.92.0/22" 
add list=nice address="184.86.96.0/22" 
add list=nice address="202.10.32.0/22" 
add list=nice address="202.10.40.0/22" 
add list=nice address="202.43.72.0/22" 
add list=nice address="202.43.92.0/22" 
add list=nice address="202.43.112.0/22" 
add list=nice address="202.46.8.0/22" 
add list=nice address="202.51.28.0/22" 
add list=nice address="202.51.56.0/22" 
add list=nice address="202.51.96.0/22" 
add list=nice address="202.51.104.0/22" 
add list=nice address="202.51.116.0/22" 
add list=nice address="202.51.216.0/22" 
add list=nice address="202.51.252.0/22" 
add list=nice address="202.55.164.0/22" 
add list=nice address="202.55.168.0/22" 
add list=nice address="202.57.8.0/22" 
add list=nice address="202.57.16.0/22" 
add list=nice address="202.62.8.0/22" 
add list=nice address="202.70.132.0/22" 
add list=nice address="202.72.192.0/22" 
add list=nice address="202.73.96.0/22" 
add list=nice address="202.75.16.0/22" 
add list=nice address="202.75.24.0/22" 
add list=nice address="202.81.4.0/22" 
add list=nice address="202.87.240.0/22" 
add list=nice address="202.93.240.0/22" 
add list=nice address="202.95.148.0/22" 
add list=nice address="202.95.152.0/22" 
add list=nice address="202.129.224.0/22" 
add list=nice address="202.130.52.0/22" 
add list=nice address="202.138.248.0/22" 
add list=nice address="202.146.0.0/22" 
add list=nice address="202.146.32.0/22" 
add list=nice address="202.146.136.0/22" 
add list=nice address="202.147.224.0/22" 
add list=nice address="202.147.244.0/22" 
add list=nice address="202.150.160.0/22" 
add list=nice address="202.151.12.0/22" 
add list=nice address="202.152.200.0/22" 
add list=nice address="202.153.136.0/22" 
add list=nice address="202.158.132.0/22" 
add list=nice address="202.162.40.0/22" 
add list=nice address="202.179.188.0/22" 
add list=nice address="202.180.0.0/22" 
add list=nice address="202.180.52.0/22" 
add list=nice address="202.182.160.0/22" 
add list=nice address="202.182.172.0/22" 
add list=nice address="203.77.208.0/22" 
add list=nice address="203.114.224.0/22" 
add list=nice address="203.123.60.0/22" 
add list=nice address="203.128.248.0/22" 
add list=nice address="203.142.76.0/22" 
add list=nice address="203.153.212.0/22" 
add list=nice address="203.153.216.0/22" 
add list=nice address="203.189.120.0/22" 
add list=nice address="203.190.52.0/22" 
add list=nice address="203.190.184.0/22" 
add list=nice address="203.201.160.0/22" 
add list=nice address="203.217.132.0/22" 
add list=nice address="203.217.188.0/22" 
add list=nice address="210.23.64.0/22" 
add list=nice address="210.23.72.0/22" 
add list=nice address="219.83.120.0/22" 
add list=nice address="223.165.4.0/22" 
add list=nice address="32.114.24.0/23" 
add list=nice address="49.0.0.0/23" 
add list=nice address="58.145.170.0/23" 
add list=nice address="58.147.184.0/23" 
add list=nice address="60.253.124.0/23" 
add list=nice address="101.50.16.0/23" 
add list=nice address="103.3.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.68.0/23" 
add list=nice address="110.232.76.0/23" 
add list=nice address="110.232.84.0/23" 
add list=nice address="111.67.68.0/23" 
add list=nice address="111.67.74.0/23" 
add list=nice address="111.67.86.0/23" 
add list=nice address="111.67.88.0/23" 
add list=nice address="111.92.174.0/23" 
add list=nice address="112.78.96.0/23" 
add list=nice address="112.78.132.0/23" 
add list=nice address="112.215.6.0/23" 
add list=nice address="112.215.10.0/23" 
add list=nice address="112.215.14.0/23" 
add list=nice address="112.215.18.0/23" 
add list=nice address="112.215.22.0/23" 
add list=nice address="112.215.40.0/23" 
add list=nice address="112.215.44.0/23" 
add list=nice address="113.11.148.0/23" 
add list=nice address="113.11.152.0/23" 
add list=nice address="113.208.64.0/23" 
add list=nice address="114.4.14.0/23" 
add list=nice address="114.4.40.0/23" 
add list=nice address="114.6.6.0/23" 
add list=nice address="114.6.10.0/23" 
add list=nice address="114.6.12.0/23" 
add list=nice address="114.30.84.0/23" 
add list=nice address="114.141.58.0/23" 
add list=nice address="115.124.88.0/23" 
add list=nice address="115.166.100.0/23" 
add list=nice address="115.166.104.0/23" 
add list=nice address="115.178.128.0/23" 
add list=nice address="116.68.224.0/23" 
add list=nice address="116.90.162.0/23" 
add list=nice address="116.90.166.0/23" 
add list=nice address="116.90.170.0/23" 
add list=nice address="116.90.172.0/23" 
add list=nice address="116.193.190.0/23" 
add list=nice address="116.199.206.0/23" 
add list=nice address="116.212.100.0/23" 
add list=nice address="117.18.18.0/23" 
add list=nice address="117.102.68.0/23" 
add list=nice address="117.103.8.0/23" 
add list=nice address="117.103.14.0/23" 
add list=nice address="117.103.60.0/23" 
add list=nice address="118.98.226.0/23" 
add list=nice address="119.2.70.0/23" 
add list=nice address="119.18.152.0/23" 
add list=nice address="119.82.244.0/23" 
add list=nice address="119.110.72.0/23" 
add list=nice address="119.110.76.0/23" 
add list=nice address="119.252.172.0/23" 
add list=nice address="121.52.58.0/23" 
add list=nice address="121.52.60.0/23" 
add list=nice address="121.52.86.0/23" 
add list=nice address="121.52.88.0/23" 
add list=nice address="121.52.130.0/23" 
add list=nice address="121.101.188.0/23" 
add list=nice address="122.102.44.0/23" 
add list=nice address="122.128.16.0/23" 
add list=nice address="122.128.24.0/23" 
add list=nice address="124.40.254.0/23" 
add list=nice address="124.158.150.0/23" 
add list=nice address="124.158.152.0/23" 
add list=nice address="175.103.44.0/23" 
add list=nice address="175.184.248.0/23" 
add list=nice address="180.214.232.0/23" 
add list=nice address="180.233.154.0/23" 
add list=nice address="182.48.176.0/23" 
add list=nice address="182.253.0.0/23" 
add list=nice address="184.26.164.0/23" 
add list=nice address="202.0.88.0/23" 
add list=nice address="202.0.92.0/23" 
add list=nice address="202.4.160.0/23" 
add list=nice address="202.4.170.0/23" 
add list=nice address="202.8.28.0/23" 
add list=nice address="202.9.72.0/23" 
add list=nice address="202.10.62.0/23" 
add list=nice address="202.14.92.0/23" 
add list=nice address="202.20.106.0/23" 
add list=nice address="202.20.108.0/23" 
add list=nice address="202.43.64.0/23" 
add list=nice address="202.43.88.0/23" 
add list=nice address="202.43.116.0/23" 
add list=nice address="202.46.14.0/23" 
add list=nice address="202.46.130.0/23" 
add list=nice address="202.46.240.0/23" 
add list=nice address="202.46.252.0/23" 
add list=nice address="202.47.90.0/23" 
add list=nice address="202.51.60.0/23" 
add list=nice address="202.51.102.0/23" 
add list=nice address="202.51.110.0/23" 
add list=nice address="202.51.114.0/23" 
add list=nice address="202.51.222.0/23" 
add list=nice address="202.52.48.0/23" 
add list=nice address="202.52.58.0/23" 
add list=nice address="202.55.160.0/23" 
add list=nice address="202.57.12.0/23" 
add list=nice address="202.58.238.0/23" 
add list=nice address="202.58.242.0/23" 
add list=nice address="202.59.194.0/23" 
add list=nice address="202.59.196.0/23" 
add list=nice address="202.61.98.0/23" 
add list=nice address="202.61.100.0/23" 
add list=nice address="202.61.104.0/23" 
add list=nice address="202.61.112.0/23" 
add list=nice address="202.61.124.0/23" 
add list=nice address="202.73.100.0/23" 
add list=nice address="202.75.20.0/23" 
add list=nice address="202.75.28.0/23" 
add list=nice address="202.81.62.0/23" 
add list=nice address="202.87.246.0/23" 
add list=nice address="202.89.116.0/23" 
add list=nice address="202.90.194.0/23" 
add list=nice address="202.90.198.0/23" 
add list=nice address="202.93.246.0/23" 
add list=nice address="202.94.84.0/23" 
add list=nice address="202.124.196.0/23" 
add list=nice address="202.125.80.0/23" 
add list=nice address="202.125.88.0/23" 
add list=nice address="202.125.100.0/23" 
add list=nice address="202.129.216.0/23" 
add list=nice address="202.135.6.0/23" 
add list=nice address="202.138.252.0/23" 
add list=nice address="202.146.4.0/23" 
add list=nice address="202.146.36.0/23" 
add list=nice address="202.147.228.0/23" 
add list=nice address="202.147.232.0/23" 
add list=nice address="202.147.240.0/23" 
add list=nice address="202.150.166.0/23" 
add list=nice address="202.152.194.0/23" 
add list=nice address="202.152.196.0/23" 
add list=nice address="202.152.206.0/23" 
add list=nice address="202.152.240.0/23" 
add list=nice address="202.154.176.0/23" 
add list=nice address="202.158.130.0/23" 
add list=nice address="202.162.46.0/23" 
add list=nice address="202.179.184.0/23" 
add list=nice address="202.180.4.0/23" 
add list=nice address="202.180.8.0/23" 
add list=nice address="202.182.164.0/23" 
add list=nice address="202.182.168.0/23" 
add list=nice address="202.182.176.0/23" 
add list=nice address="202.182.182.0/23" 
add list=nice address="202.182.184.0/23" 
add list=nice address="202.191.2.0/23" 
add list=nice address="203.6.148.0/23" 
add list=nice address="203.12.20.0/23" 
add list=nice address="203.21.74.0/23" 
add list=nice address="203.24.76.0/23" 
add list=nice address="203.27.6.0/23" 
add list=nice address="203.29.26.0/23" 
add list=nice address="203.30.236.0/23" 
add list=nice address="203.30.254.0/23" 
add list=nice address="203.31.164.0/23" 
add list=nice address="203.34.118.0/23" 
add list=nice address="203.57.24.0/23" 
add list=nice address="203.77.214.0/23" 
add list=nice address="203.77.216.0/23" 
add list=nice address="203.77.240.0/23" 
add list=nice address="203.77.246.0/23" 
add list=nice address="203.79.26.0/23" 
add list=nice address="203.89.146.0/23" 
add list=nice address="203.99.96.0/23" 
add list=nice address="203.99.102.0/23" 
add list=nice address="203.99.130.0/23" 
add list=nice address="203.134.232.0/23" 
add list=nice address="203.146.36.0/23" 
add list=nice address="203.148.84.0/23" 
add list=nice address="203.153.60.0/23" 
add list=nice address="203.189.88.0/23" 
add list=nice address="203.190.36.0/23" 
add list=nice address="203.190.48.0/23" 
add list=nice address="203.190.190.0/23" 
add list=nice address="203.194.70.0/23" 
add list=nice address="203.201.50.0/23" 
add list=nice address="203.201.166.0/23" 
add list=nice address="203.209.188.0/23" 
add list=nice address="203.210.80.0/23" 
add list=nice address="203.217.172.0/23" 
add list=nice address="203.223.90.0/23" 
add list=nice address="210.23.76.0/23" 
add list=nice address="219.83.68.0/23" 
add list=nice address="219.83.124.0/23" 
add list=nice address="223.255.224.0/23" 
add list=nice address="27.111.32.0/24" 
add list=nice address="27.111.36.0/24" 
add list=nice address="27.111.63.0/24" 
add list=nice address="32.234.168.0/24" 
add list=nice address="32.234.170.0/24" 
add list=nice address="49.0.2.0/24" 
add list=nice address="58.147.188.0/24" 
add list=nice address="58.147.191.0/24" 
add list=nice address="60.253.126.0/24" 
add list=nice address="101.0.5.0/24" 
add list=nice address="101.0.6.0/24" 
add list=nice address="103.3.78.0/24" 
add list=nice address="110.232.78.0/24" 
add list=nice address="111.67.71.0/24" 
add list=nice address="111.67.73.0/24" 
add list=nice address="111.67.80.0/24" 
add list=nice address="111.67.83.0/24" 
add list=nice address="111.67.84.0/24" 
add list=nice address="111.67.91.0/24" 
add list=nice address="111.67.95.0/24" 
add list=nice address="111.92.160.0/24" 
add list=nice address="111.92.172.0/24" 
add list=nice address="111.223.252.0/24" 
add list=nice address="112.78.33.0/24" 
add list=nice address="112.78.39.0/24" 
add list=nice address="112.78.100.0/24" 
add list=nice address="112.78.188.0/24" 
add list=nice address="112.78.191.0/24" 
add list=nice address="112.215.5.0/24" 
add list=nice address="112.215.13.0/24" 
add list=nice address="112.215.16.0/24" 
add list=nice address="112.215.21.0/24" 
add list=nice address="112.215.27.0/24" 
add list=nice address="112.215.29.0/24" 
add list=nice address="112.215.30.0/24" 
add list=nice address="112.215.33.0/24" 
add list=nice address="112.215.34.0/24" 
add list=nice address="112.215.42.0/24" 
add list=nice address="112.215.46.0/24" 
add list=nice address="112.215.49.0/24" 
add list=nice address="112.215.50.0/24" 
add list=nice address="113.11.132.0/24" 
add list=nice address="113.11.143.0/24" 
add list=nice address="113.11.156.0/24" 
add list=nice address="113.11.159.0/24" 
add list=nice address="113.208.67.0/24" 
add list=nice address="114.1.3.0/24" 
add list=nice address="114.4.1.0/24" 
add list=nice address="114.4.12.0/24" 
add list=nice address="114.4.16.0/24" 
add list=nice address="114.4.21.0/24" 
add list=nice address="114.4.35.0/24" 
add list=nice address="114.4.44.0/24" 
add list=nice address="114.4.47.0/24" 
add list=nice address="114.5.1.0/24" 
add list=nice address="114.5.5.0/24" 
add list=nice address="114.6.8.0/24" 
add list=nice address="114.6.14.0/24" 
add list=nice address="114.30.86.0/24" 
add list=nice address="114.129.18.0/24" 
add list=nice address="114.141.57.0/24" 
add list=nice address="114.141.60.0/24" 
add list=nice address="115.124.90.0/24" 
add list=nice address="115.166.123.0/24" 
add list=nice address="116.12.40.0/24" 
add list=nice address="116.12.43.0/24" 
add list=nice address="116.68.165.0/24" 
add list=nice address="116.68.168.0/24" 
add list=nice address="116.90.161.0/24" 
add list=nice address="116.90.165.0/24" 
add list=nice address="116.90.168.0/24" 
add list=nice address="116.193.188.0/24" 
add list=nice address="116.199.205.0/24" 
add list=nice address="117.18.17.0/24" 
add list=nice address="117.18.20.0/24" 
add list=nice address="117.102.72.0/24" 
add list=nice address="117.103.11.0/24" 
add list=nice address="118.91.128.0/24" 
add list=nice address="119.82.237.0/24" 
add list=nice address="119.82.239.0/24" 
add list=nice address="119.82.247.0/24" 
add list=nice address="119.110.74.0/24" 
add list=nice address="119.110.79.0/24" 
add list=nice address="120.89.92.0/24" 
add list=nice address="121.52.1.0/24" 
add list=nice address="121.52.25.0/24" 
add list=nice address="121.52.29.0/24" 
add list=nice address="121.52.35.0/24" 
add list=nice address="121.52.40.0/24" 
add list=nice address="121.52.42.0/24" 
add list=nice address="121.52.45.0/24" 
add list=nice address="121.52.62.0/24" 
add list=nice address="121.52.84.0/24" 
add list=nice address="121.52.91.0/24" 
add list=nice address="121.52.129.0/24" 
add list=nice address="121.101.190.0/24" 
add list=nice address="122.102.47.0/24" 
add list=nice address="122.102.52.0/24" 
add list=nice address="123.108.97.0/24" 
add list=nice address="123.176.124.0/24" 
add list=nice address="123.176.127.0/24" 
add list=nice address="124.158.141.0/24" 
add list=nice address="152.158.247.0/24" 
add list=nice address="175.103.49.0/24" 
add list=nice address="175.103.50.0/24" 
add list=nice address="175.103.60.0/24" 
add list=nice address="180.92.212.0/24" 
add list=nice address="180.150.232.0/24" 
add list=nice address="180.150.244.0/24" 
add list=nice address="180.214.234.0/24" 
add list=nice address="180.233.119.0/24" 
add list=nice address="180.233.153.0/24" 
add list=nice address="182.16.160.0/24" 
add list=nice address="182.253.2.0/24" 
add list=nice address="192.5.5.0/24" 
add list=nice address="192.8.8.0/24" 
add list=nice address="192.23.186.0/24" 
add list=nice address="193.194.194.0/24" 
add list=nice address="202.1.236.0/24" 
add list=nice address="202.3.14.0/24" 
add list=nice address="202.4.179.0/24" 
add list=nice address="202.4.185.0/24" 
add list=nice address="202.9.69.0/24" 
add list=nice address="202.9.85.0/24" 
add list=nice address="202.10.36.0/24" 
add list=nice address="202.10.39.0/24" 
add list=nice address="202.10.44.0/24" 
add list=nice address="202.10.61.0/24" 
add list=nice address="202.12.75.0/24" 
add list=nice address="202.14.255.0/24" 
add list=nice address="202.37.120.0/24" 
add list=nice address="202.45.149.0/24" 
add list=nice address="202.46.12.0/24" 
add list=nice address="202.46.129.0/24" 
add list=nice address="202.47.80.0/24" 
add list=nice address="202.47.88.0/24" 
add list=nice address="202.51.100.0/24" 
add list=nice address="202.51.108.0/24" 
add list=nice address="202.51.113.0/24" 
add list=nice address="202.51.220.0/24" 
add list=nice address="202.52.50.0/24" 
add list=nice address="202.52.52.0/24" 
add list=nice address="202.52.131.0/24" 
add list=nice address="202.52.132.0/24" 
add list=nice address="202.55.162.0/24" 
add list=nice address="202.55.172.0/24" 
add list=nice address="202.57.14.0/24" 
add list=nice address="202.58.124.0/24" 
add list=nice address="202.59.192.0/24" 
add list=nice address="202.59.198.0/24" 
add list=nice address="202.59.255.0/24" 
add list=nice address="202.61.96.0/24" 
add list=nice address="202.61.126.0/24" 
add list=nice address="202.65.227.0/24" 
add list=nice address="202.70.136.0/24" 
add list=nice address="202.70.138.0/24" 
add list=nice address="202.72.196.0/24" 
add list=nice address="202.72.202.0/24" 
add list=nice address="202.72.206.0/24" 
add list=nice address="202.74.43.0/24" 
add list=nice address="202.75.22.0/24" 
add list=nice address="202.75.31.0/24" 
add list=nice address="202.81.32.0/24" 
add list=nice address="202.81.49.0/24" 
add list=nice address="202.87.245.0/24" 
add list=nice address="202.93.245.0/24" 
add list=nice address="202.94.80.0/24" 
add list=nice address="202.95.144.0/24" 
add list=nice address="202.95.147.0/24" 
add list=nice address="202.124.203.0/24" 
add list=nice address="202.124.205.0/24" 
add list=nice address="202.135.5.0/24" 
add list=nice address="202.135.16.0/24" 
add list=nice address="202.135.23.0/24" 
add list=nice address="202.137.225.0/24" 
add list=nice address="202.137.230.0/24" 
add list=nice address="202.146.142.0/24" 
add list=nice address="202.147.230.0/24" 
add list=nice address="202.147.234.0/24" 
add list=nice address="202.150.164.0/24" 
add list=nice address="202.151.8.0/24" 
add list=nice address="202.152.192.0/24" 
add list=nice address="202.152.199.0/24" 
add list=nice address="202.152.243.0/24" 
add list=nice address="202.152.244.0/24" 
add list=nice address="202.152.246.0/24" 
add list=nice address="202.153.159.0/24" 
add list=nice address="202.154.179.0/24" 
add list=nice address="202.154.183.0/24" 
add list=nice address="202.154.185.0/24" 
add list=nice address="202.154.187.0/24" 
add list=nice address="202.158.129.0/24" 
add list=nice address="202.158.252.0/24" 
add list=nice address="202.160.254.0/24" 
add list=nice address="202.162.44.0/24" 
add list=nice address="202.167.97.0/24" 
add list=nice address="202.169.248.0/24" 
add list=nice address="202.171.233.0/24" 
add list=nice address="202.179.186.0/24" 
add list=nice address="202.180.7.0/24" 
add list=nice address="202.180.10.0/24" 
add list=nice address="202.180.13.0/24" 
add list=nice address="202.180.14.0/24" 
add list=nice address="202.180.48.0/24" 
add list=nice address="202.180.51.0/24" 
add list=nice address="202.182.166.0/24" 
add list=nice address="202.182.170.0/24" 
add list=nice address="202.182.189.0/24" 
add list=nice address="203.1.25.0/24" 
add list=nice address="203.14.176.0/24" 
add list=nice address="203.14.183.0/24" 
add list=nice address="203.17.21.0/24" 
add list=nice address="203.19.4.0/24" 
add list=nice address="203.77.212.0/24" 
add list=nice address="203.77.220.0/24" 
add list=nice address="203.77.223.0/24" 
add list=nice address="203.77.255.0/24" 
add list=nice address="203.79.29.0/24" 
add list=nice address="203.89.148.0/24" 
add list=nice address="203.99.98.0/24" 
add list=nice address="203.99.119.0/24" 
add list=nice address="203.99.120.0/24" 
add list=nice address="203.99.123.0/24" 
add list=nice address="203.99.127.0/24" 
add list=nice address="203.119.13.0/24" 
add list=nice address="203.119.17.0/24" 
add list=nice address="203.119.112.0/24" 
add list=nice address="203.134.234.0/24" 
add list=nice address="203.134.238.0/24" 
add list=nice address="203.142.72.0/24" 
add list=nice address="203.146.33.0/24" 
add list=nice address="203.153.49.0/24" 
add list=nice address="203.160.128.0/24" 
add list=nice address="203.163.76.0/24" 
add list=nice address="203.163.81.0/24" 
add list=nice address="203.171.221.0/24" 
add list=nice address="203.173.89.0/24" 
add list=nice address="203.173.90.0/24" 
add list=nice address="203.190.51.0/24" 
add list=nice address="203.190.188.0/24" 
add list=nice address="203.194.90.0/24" 
add list=nice address="203.196.90.0/24" 
add list=nice address="203.207.52.0/24" 
add list=nice address="203.207.55.0/24" 
add list=nice address="203.207.59.0/24" 
add list=nice address="203.209.190.0/24" 
add list=nice address="203.210.83.0/24" 
add list=nice address="203.210.87.0/24" 
add list=nice address="203.215.48.0/24" 
add list=nice address="203.215.50.0/24" 
add list=nice address="203.217.140.0/24" 
add list=nice address="210.23.68.0/24" 
add list=nice address="216.244.94.0/24" 
add list=nice address="218.100.70.0/24" 
add list=nice address="219.83.70.0/24" 
add list=nice address="223.255.229.0/24" 
add list=nice address="223.255.230.0/24"

 

 

  • Kemudian kembali di “New Terminal” winbox ketik printah berikut di “New Terminal” winbox,perintahnya:

Keterangan:
Perhatikan interface local di bawah saya beri warna merah,jika nama interface anda yang mengarah ke client beda namanya tinggal anda tukar local dengan nama interface yang mengarah ke client anda:

/ip firewall address-list
add address=192.168.100.2 list=CLIENT-NET
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=nice in-interface=LOCAL
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IIX_CLIENT-NET_CONN
add chain=prerouting action=mark-connection new-connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN passthrough=yes src-address-list=CLIENT-NET dst-address-list=!nice
add chain=prerouting action=mark-packet new-packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET passthrough=no connection-mark=IXP_CLIENT-NET_CONN
/queue tree
add name=TRAFIK-DOWN parent=global-out
add name=TRAFIK-UP parent=global-in
add name=CLIENT-NET parent=TRAFIK-DOWN
add name=IIX-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-CLIENT-NET parent=CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET
add name=<CLIENT-NET parent=TRAFIK-UP
add name=IIX-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IIX-CLIENT-NET
add name=IXP-<CLIENT-NET parent=<CLIENT-NET max-limit=512k packet-mark=PKT_IXP-CLIENT-NET

 

Demikian cara memisahkan bandwidth local dan internasional. selamat mencoba…

 

ANTI VIRUS MIKROTIK

Kali ini saya akan menulisa tentang mikrotik lagi gan, yah gimana lagi emang hobinya sama mikrotik, hehehe

Posting kali ini adalah  mencegah virus port yang menyerang mikrotik, ok langsung saja klik new terminal dan copy paste script di bawah ini.

/ip firewall filter add chain=input connection-state=invalid action=drop comment=”Drop_invalid_connections”
/ip firewall filter add chain=input protocol=udp action=accept comment=”UDP”
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp limit=50/5s,2 action=accept comment=”Allow_limited_pings”
/ip firewall filter add chain=input protocol=icmp action=drop comment=”Drop_excess_pings”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=21 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”FTP”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=22 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”SSH_for_secure_shell”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=23 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”Telnet”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”Web”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”winbox”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=1723 action=accept comment=”pptp-server”
/ip firewall filter add chain=input action=log log-prefix="DROP INPUT" comment=”Log_everything_else”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=23 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”Telnet”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=80 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”Web1”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=1723 action=accept comment=”pptp-server”
/ip firewall filter add chain=input action=log log-prefix="DROP-INPUT" comment=”Log¬everythingelse”
/ip firewall filter add chain=input protocol=tcp dst-port=8291 src-address-list=ournetwork action=accept comment=”winbox1”
/ip firewall mangle add chain=prerouting protocol=icmp action=mark-connection new-connection-mark=icmp-con passthrough=yes comment=”bikin_cepat_ping_dan_dns”
/ip firewall filter add chain=forward connection-state=invalid action=drop comment=”drop_invalid_connections”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=135-139 action=drop comment=”Drop_Blaster_Worm”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1433-1434 action=drop comment=”Worm”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=445 action=drop comment=”Drop_Blaster_Worm”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=udp dst-port=445 action=drop comment=”Drop_Blaster_Worm”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=593 action=drop comment=””
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1024-1030 action=drop comment=””
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1080 action=drop comment=” Drop_MyDoom”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1214 action=drop comment=””
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1363 action=drop comment=”ndm-requester”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1364 action=drop comment=”ndm-server”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1368 action=drop comment=”screen-cast”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1373 action=drop comment=”hromgrafx”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=1377 action=drop comment=”cichlid”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment=”BagleVirus”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=2283 action=drop comment=”DropDumaruY”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=2535 action=drop comment=”DropBeagle”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=2745 action=drop comment=”DropBeagle_C-K”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=3127 action=drop comment=”DropMyDoom”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=3410 action=drop comment=”DropBackdoorOptixPro”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=4444 action=drop comment=”Worm1”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=udp dst-port=4444 action=drop comment=”Worm2”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=5554 action=drop comment=”DropSasser”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=8866 action=drop comment=”DropBeagleB”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=9898 action=drop comment=”DropDabber-A-B”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=10080 action=drop comment=”DropMyDoom-B”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=12345 action=drop comment=”DropNetBus”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=27374 action=drop comment=”DropSubSeven”
/ip firewall filter add chain=virus protocol=tcp dst-port=65506 action=drop comment=”DropPhatBot-Agobot-Gaobot”
/ip firewall filter add chain=forward action=jump jump-target=virus comment=”jump-to-the-virus-chain”

Ok sekian sobat apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf.